تعاریف باور و شکل های جور واجور ان- قسمت 2

سپتامبر 10, 2018 Off By 92
پایان نامه  

کر، سوء ظن و بدبینی، می تونه از راه تلقینای داخلی و تفکرات بد ایجاد شه. خیلی از تلقینات به خود، ابتکاراتی غیر منطقیه که باعث نتیجه گیری اشتباه، انعطاف پذیری، تفکر و جزم اندیشی می شه. با این که نگرشا قابل آموزش هستن میشه با ارائه آموزشای خاص در نگاه افراد و به دنبال اون رفتار افراد، تغییراتی ایجاد کرد(صفاری نیا و همکاران،1391). به طور خلاصه میشه گفت که خیالات به طور کامل غلط و اشتباه درباره امورات روز مره باعث به وجود اومدن باورهای غیر واقعی و غیر منطقی می شه(امین پور و احمد زاده، 1390).

2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی

میشه به این باور ویژگیایی نسبت داد؛ اگه باور مورد آزمایش قرار گیرد، از باور ارزشی صحبت می شه. مثلاً، میشه سرعت اتومبیل رو “خطرناک” یا “اعصاب خردکن” توضیح کرد. هم اینکه، باور می تونه به رابطه بین دو موضوع مربوط باشه. مثلاً، افراد سیگاری، پس از گرفتار شدن به سرطان، اعلام می کنن که به نظر اونا مصرف سیگار بر سلامت جسمی اثر مستقیم داره، در حالی که قبلاً این واقعیت رو قبول نداشتن(بدار و همکاران، ترجمه گنجی،1389).

2-12- شکل های جور واجور باورها

از یه دیدگاه باورها به دو دسته تقسیم می شن: (تقی پور ،1378).

الف) باورهای منطقی: کسائی که باور دارن در کاری موفق می شن بدون شک توانایی انجام اون کار رو در خود می بینن و موفق می شن.

ب) باورهای غیر منطقی: این باور که نیاز به ساپورت و تایید آدمایی دارن که اونا رو می شناسن و یا به اونا علاقه دارن.

2-13- ویژگیای باورها(تفکر) منطقی

شخصی که به شکل ای منطقی فکر میکنه:

1-افکار خود رو طبق واقعیتای عینی و نه عقاید و باور داشتای ذهنی بنا می نهد.

2-به احتمال زیاد هم زندگی و هم جون خود رو حفظ می کنه.

3-به خود کمک می کنه تا هدفای شخصی خود رو سریع تر روشن سازه.

4-تلاش می کنه تا دست کم با کم ترین اندازه اختلاف و اختلاف شخصی ، پریشونی رو واسه خود به وجود بیاره.

5-از درگیر شدن در تعارضا و تضادهای شخصی با افراد معنی دار در زندگی خود دوری می کنه (ساعتچی،1374).

 

2-14- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی

باورهای غیر منطقی دو ویژگی دارن: ( امین پور و احمد زاده1390).

1.انتظارات خشک و تعصب آمیزی هستن که معمولا با کلمات باید و حتما بیان می شن.

2.فلسفهای خود پریشون ساز، که معمولا حاصل این انتظارات هستن و انتسابای بسیار نا مناسب و بیشتر از حد زیاد شده ایجاد می کنن( امین پور و احمد زاده1390).

 

[1]. Ruoshblav

[2].Bedar

[3].Opinion

[4]. Attitude

[5]. Stereotype

[6]. Bruce

[7]. prejudice

[8]. Feline

 

[9]. Irrational beliefs

[10].Harmony

[11]. Bernard

[12].Ellis

[13]. Morris and Kantytz

[14]. Edward Mack Nell

[15]. Gardner Gatly

  • 2