تحلیل پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی:دانلود پایان نامه

آگوست 28, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

نتيجه گيري

درمساله پايداري شيرواني­هاي خاکي هدف يافتن محتمل ­ترين سطح لغزش مي­باشد که متناظر با يافتن سطحي با حداقل ضريب اطمينان است.

در اين تحقيق براي تحليل شيرواني­هاي خاکي از روش بيشاپ اصلاح شده استفاده گرديده است. نتايج بدست آمده بيانگر اين موضوع است که روش فوق در عين سادگي در فرمول بندي و معادلات مربوطه از دقت قابل قبولي برخوردار مي­باشد.

در اين تحقيق براي جستجوي محتمل­ترين سطح لغزش از الگوريتم جامعه پرندگان PSO استفاده شده است. الگوريتم جامعه پرندگان يکي از مدرن­ترين و کاملترين الگوريتم­هاي موجود مي­باشد و جهت بهينه يابي مساله هماننده بعضي از روش­هاي بهينه يابي ديگر از تابع هدف استفاده کرده.الگوريتم فوق ازسادگي برنامه، دقت بالا و سرعت همگرايي بالا برخوردار است.

با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جامعه پرندگان به همراه روش بيشاپ مي­تواند شيرواني­هاي خاکي متفاوت(شيرواني­هاي همگن، ناهمگن، داراي نشت آب، شيرواني سدها و …) را به راحتي مورد تحليل و بهينه­سازي قرار داد و تمامي موارد خواسته شده (مختصات هندسي دايره لغزش، ضريب اطمينان و …) را با دقت بالا بدست آورد.

انتخاب مناسب متغييرهاي دواير لغزش جهت تحليل شيرواني­هاي خاکي باعث شده است تا برنامه تهيه شده براي الگوريتم جامعه پرندگان از محاسبات اضافي جهت دواير لغزشي که شيرواني را قطع نمي­کند جلوگيري نمايد. با انجام آناليز حساسيت جهت تعيين پارامترهاي الگوريتم جامعه پرندگان مقدار پارامترهاي تعيين کننده سرعت همگرايي در الگوريتم را بدست آورده، اين امر باعث افزايش سرعت در محاسبات و کاهش زمان رسيدن به جواب را به همراه دارد.

مثال­هاي ارائه شده در فصل آخر بيانگر کارايي بالا، سرعت مناسب ودقت روش پيشنهادي بوده و با مقايسه نتايج بدست آمده با ديگر روشها نيز مي­تواند نتايج مناسب آن را مشاهده نمود.

از برنامه کامپيوتري تهيه شده براي اين مساله مي­توان با تغيير اندکي براي مسائل ديگر ژئوتکنيک استفاده نمود که اين موضوع بيان­گر کاربردي بودن اين الگوريتم و يک امتياز مهم براي آن است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی