تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی-پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

 تحلیل جریان چند فازی به روش Mixture

تعداد زیادی از جریان­های فرآیندی، مخلوطی از فازها هستند. فازهای فیزیکی مواد شامل گاز، مایع و جامد است. اما مفهوم فاز در سیستم جریان چند فازی به معنی گسترده­تری به کار برده می­شود. در جریان چند فازی، یک فاز قسمتی از جریان است که قابلیت تفکیک آن وجود دارد و نسبت به میدان پتانسیلی که در آن قرار می­گیرد پاسخ داده و با سایر فازها برهمکنش دارد. مثلا ذرات جامد با اندازه­های مختلف از همان ماده را می­توان به عنوان فازهای متفاوت در نظر گرفت چون هر مجموعه ذرات با اندازه یکسان دارای عکس­العمل دینامیکی مشابه به میدان جریان خواهند داشت. رژیم­های جریان چند فازی را می­توان به چهار دسته کلی گاز- مایع یا مایع- مایع، گاز- جامد، مایع- جامد و جریان­های سه فازی تقسیم کرد.

پیشرفت دینامیک سیالات محاسباتی، بنیانی برای درک بیشتر دینامیک جریان­های چند فازی را فراهم کرده است. در حال حاضر دو دیدگاه اولر- لاگرانژ و اولر- اولر جهت محاسبه عددی جریان­های چند فازی وجود دارد. در دیدگاه اولر- لاگرانژ، ابتدا فاز پیوسته جریان با استفاده از معادلات اولری یعنی همان معادلات ناویر- استوکس، حل می­شود و سپس فاز دوم مثلا ذرات رسوبی از دیدگاه لاگرانژی بررسی می­شوند. اما در دیدگاه اولر- اولر فاز دوم نیز به عنوان یک فاز پیوسته در نظر گرفته می­شود و بسته به روش به کار برده شده یا یک معادله برای تمام فازها حل می­شود یا این که برای هر فاز یک معادله جدا گانه از معادلات بقاء حل می­شود.

در دیدگاه اولر- اولر، سه نوع روش وجود دارد که عبارتند از : VOF، Mixture و Eulerian . روش VOF تکنیک ردگیری سطح مشترک فازها برای مش اولری ثابت است. این مدل برای دو یا چند سیال غیرقابل امتزاج، که مکان فصل مشترک آن­ها مورد نظر است، طراحی شده است. در این روش یک سری معادلات مومنتوم به جریان چند فازی اختصاص داده می­شود و کسر حجمی هر یک از فازها در هر سلول محاسباتی تعیین می­شود. روش Mixture برای دو فاز یا بیشتر طراحی شده که در آن فازها به عنوان یک محیط پیوسته در هم نفوذ کننده در نظر گرفته می­شوند و معادلات مومنتوم برای جریان مخلوط حل شده و از سرعت­های نسبی جهت تشریح فازهای پراکنده استفاده می­شود. روش Eulerian پیچیده­ترین روش چند فازی در نرم­افزار Fluent می­باشد. این روش معادلات مومنتوم و پیوستگی را برای هر فاز حل می­کند. ارتباط این معادلات از طریق فشار و ضرایب تبادل بین فازی صورت می­گیرد که این ارتباط به نوع فازها بستگی دارد. (دهقانی سانیچ، 1391) و (هاشم­آبادی و دهنوی، 1390)

روش Mixture، یک روش چند فازی ساده شده است که می­تواند برای مدل کردن جریان­های چند فازی که فازها با سرعت­های مختلف حرکت می­کنند، مورد استفاده قرار می­گیرد. در این روش فرض می­شود که فازها دارای تعادل موضعی در مقیاس طولی فضایی کوتاه هستند که این امر باعث می­شود تاثیر فازها بر همدیگر در نظر گرفته شود. روش Mixture می­تواند n فاز را با حل معادلات مومنتوم، پیوستگی و انرژی برای فاز مخلوط، معادلات کسر حجمی برای فازهای ثانویه و روابط جبری برای سرعت­های نسبی مدل کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

Author: 92