پژوهش دانشگاهی – تحقیق ماهوی و تاریخی۹۲- قسمت ۶۱

معرفت، محمدهادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد: دانشگاه رضوی، ۱۴۱۸٫
مفید، مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان، الإختصاص، انتشارات کنگره جهانى شیخ مفید قم، ۱۴۱۳ ق‏.
مفید، مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان، الإرشاد، انتشارات کنگره جهانى شیخ مفید قم، ۱۴۱۳ ق‏.
مهریزی، مهدی، میراث حدیث شیعه، (مجله حدیثی) ، دارالحدیث، شماره های ۲ و ۳ و ۵ و ۱۴ و ۱۶٫
موسوی خمینی، سید روح الله (امام خمینی)، صحیفه نور، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۵ش.
مولانا، جلال‌الدین محمد بن محمد بلخی، کلیات دیوان شمس تبریزی، مطابق نسخه تصحیح‌شده استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، با مقدمه عبدالحسین زرین‌کوب، تهران، صدای معاصر، ‎۱۳۸۱.
مولانا، جلال‌الدین محمد بن محمد بلخی، مثنوی معنوی، به کوشش توفیق ه‍. سبحانی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، ‎۱۳۷۳.
نراقى، ملا مهدى، قره العیون، که با تصحیح و تعلیق و مقدمه آقاى «سید جلال الدین آشتیانى » ، دانشگاه فردوسى
نسفی، عزیز الدین بن محمد، زبده الحقایق، طهوری، تهران، ۱۳۸۱٫
نسفی، عزیز الدین بن محمد، سر الإسرارفی شرح حدیث المعراج، طهوری، تهران، ۱۳۸۰٫
نسفی، عزیز الدین بن محمد، مجموعه رسائل مشهور به: الانسان الکامل، با پیشگفتار هانری کربن، تصحیح و مقدمه ماریژان موله، ترجمه مقدمه از ضیاءالدین دهشیری، تهران، طهوری، انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران، ‎۱۳۷۷.
نصیری، محمد، پایان نامه دکتری، رهیافت عرفانی به فقه و آیات الاحکام قرآن، دانشگاه قم، ۱۳۹۰ .
نعمت‌الله ولی، نعمت‌الله بن عبدالله، رسائل شاه نعمت‌الله ولی، گردآورنده: عبدالحسین ذوالریاستین، تاریخ اثر، بی‌تا.
نورى طبرسی، محدث، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم، ۱۴۰۸ ق.
الهاشمی الخطیب، علی بن الحسین، کمیل بن زیاد النخعی، دار المفید، بیروت، ۱۴۱۱ه .
هجویری غزنوی، ابوالحسن علی ‌بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح و تحقیق ژوکوفسکی، مقدمه قاسم انصاری، تهران، طهوری، ‎۱۳۸۷٫
الهی قمشه ای، محیی الدین مهدی ، حکمت الهی عام و خاص، انتشارات اسلامی، تهران، ۱۳۷۹
وحشی بافقی، کمال‌الدین، کلیات دیوان وحشی بافقی، مقدمه‌نویسی: سعید نفیسی، جاویدان، ۱۳۷۰٫
ورام بن ابى فراس، مجموعه ورام، انتشارات مکتبه الفقیه قم‏، ۱۴۰۰ق.
یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ۱۳۲۳
یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲٫
Abstract:
This research entitled
the Hadith of Truth: a substantive and historical research
consists of four chapters. Considering the documents, versions consists of four chapters. Considering the documents, versions, and the explanations of this hadith (tradition), it attempts to present an interpretation of this hadith. Although the Hadith of Truth or Hadith of Komeil has not yet been found in major tradition sources, the content of this hadith has been considered by a great many Shiite scholars, especially those who have been mystically and philosophically inclined. This tradition has been widely acknowledged and interpreted by many of these scholars. Komeil ibn Nakhaei who has narrated this hadith is one of the special companions of Imam Ali (PBUH). In addition to this hadith, he has narrated many hadiths and mystical moral supplications from Imam Ali (PBUH).
Adopting a descriptive-analytic approach and considering the most important resources, explanations and versions of this hadith, this research examines its five versions. This research presupposes that every version of this hadith interprets one stage of the stages of Truth not that they are five interpretations of one stage.
Keywords: Hadith of Truth, Hadith of Komeil, Komeilieh, companions of mystery, Komeil ibn Ziad, Imam Ali (PBUH), Shiite mysticism, inner and outer.
University of religions and Denominations
The college of Islamic denominations
M.Sc. Thesis mysticism
Title:
the Hadith of Truth:
a substantive and historical research
Under the Supervision of:
Dr. Reza Elahi manesh
Advisor:
Muhammad Nasiri
Author:
Hassan Haghparast
Autumn 2013

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و ...

س اکتبر 13 , 2020
۵-۵- مقدار سطح برگ ۷۰۵-۶- ضریب همبستگی بین صفات ۷۱۵-۷-نتیجه گیری ۷۲۵-۸-پیشنهادات : ۷۴منابع : ۷۴فهرست جداول:جدول ۱-۴٫ تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز ۴۴جدول ۲-۴- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مایکوریزا برروی صفات مورد بر […]