تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي روپيلن- پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

1-15. خواص مکانيکي الياف

در چند دهه اخير تکنولوژي توليد و ساخت، شکل هندسي الياف، همچنين موارد استفاده و کاربرد آن توسعه زيادي يافته است. براي تقويت ماتريسهاي سيماني تاکنون از الياف مختلفي از قبيل الياف فولادي، شيشه، نايلون، پلي پروپيلن، کربن و کنف و غيره استفاده شده است. با توجه به اينکه عملکرد الياف در ماتريس سيماني بستگي به مشخصات فيزيکي و مکانيکي الياف به کار رفته دارد، در اين بخش سعي شده است که با مرور بر تاريخچه استفاده از الياف، انواع الياف، تکنولوزي ساخت، ويژگيهاي الياف مناسب در بتن از قبيل شکل، اندازه الياف، نسبت ظاهري، ضريب ارتجاعي، قابليت پيوستگي الياف به ماتريس، خصوصيات بين سطوح، بافت سطحي، کرنش پذيري و نحوه قرار گرفتن الياف در ماتريس به اختصار توضيح داده شود.

 

1-15-1. تاريخچه

استفاده از الياف در يک ماتريس ترد اولين بار در حدود 1500 سال قبل از ميلاد توسط مصريهاي باستان انجام گرفت. آنها از موي حيوانات و کاه براي مسلح کردن خشت­ها و ديوارهاي گلي استفاده مي­کردند. حدوداً در همين دوره زماني يعني 3500 سال قبل، از کاه براي مسلح کردن خشت­هاي آجري براي ساخت يک بنا به ارتفاع 57 متر در نزديکي بغداد استفاده شده است. در سال 1900 استفاده از الياف آزبست توسعه يافت و از اين الياف براي بالا بردن خصوصيات مکانيکي ملاتهاي سيماني به ميزان زيادي استفاده مي­شد]40[.

در دهه 1950 براي اولين بار الياف شيشه توسط کشور شوروي سابق مورد استفاده قرار گرفت و به دنبال آن کشورهاي انگلستان و آمريکا به استفاده از اين الياف روي آوردند. الياف فولادي براي اولين بار در کشور آمريکا و درسال 1962 توسط رومالدي[1] به ثبت رسيد و تاکنون انواع مختلفي از الياف با شکلها و جنس هاي مختلف در ماتريس­هاي سيماني استفاده گرديده است. سال 1965 را مي­توان سرآغاز استفاده از الياف پليمري به صورت آزمايشگاهي دانست ولي استفاده عملي از اين نوع الياف در سال 1970 به وقوع پيوست. الياف به کار رفته عمدتاً پلي­پروپيلن مي­باشند. الياف  پلي­پروپيلن نخستين بار در بتن توسط گلدفين[2] جهت ساخت سازه ضد­انفجار ارتش آمريکا در سال 1965 ميلادي مورد استفاده قرار گرفت، کار گلدفين براي محققان به منزله جرقه­اي بود که سبب شد در باره جزئيات خواص الياف پلي­پروپيلن تحقيق کنند]13.[

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92