بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

 

3-6- ارزيابي تفصيلي آسیب پذیری مطابق با FHWA – 95

3-6-1- جمع آوري اطلاعات

اولين گام در ارزيابي تفصيلي بدست آوردن جمع آوري اطلاعات پل مي باشد اطلاعاتي در خصوص نوع پل، سيستم و رفتار پل، نقشه هاي اجرايي، وضعيت كنوني پل، گزارش آسيب ديدگي هاي پل، منطقه قرار گيري و روش تحليل آن مي تواند اطلاعات خوبي در خصوص مقاومت پل مورد نظر به ما بدهد [36].

3-6-2- بازرسي محلي

قانون فدرال فعلي ايالات متحده مقرر مي دارد كه تمامي پل هايي كه طول آنها از 40 فوت (حدود 12 متر) بيشتر است بايد به عنوان بخشي از استاندارد هاي بازبيني پل هاي آمريكا مورد بررسي قرار گيرند عموماً اين بازبيني ها جهت تعيين ميزان خرابي هاي سازه در برابر بار هاي زنده است و مخصوص ارزيابي لرزه اي پل ها نيست لذا معمولاً لازم است كه يك بازرسي جداگانه جهت ارزيابي كيفي لرزه اي و تعيين شرايط آسيب پذيري لرزه اي انجام گيرد يا اينكه افراد خاصي را جهت بررسي آن شرايط در طي بازرسي هاي معمول خود آموزش دهد. يك بررسي محلي پل مورد نظر براي انجام ارزيابي تفصيلي، بايد جهت تشخيص اطلاعات بدست آمده از مرور اطلاعات ثبت شده پل و اطلاعات پرسنل نگهداري و بازرسي پل انجام گيرد مواردي كه در اين بررسي ميداني بايد در نظر داشت به قرار زير است [28] و [36]:

1– تغيير مكان غير عادي تحت بارهاي بهره برداري (بارهاي عبور مرور، حرارتي و زلزله هاي خفيف)

2– شكاف غير متعارف يا لب به لب شدن درزهاي انبساط

3– شكاف هاي بزرگ بين انتهاي پل و ديافراگم ها و ديوار پيشين كوله

5– نشيمن گاههاي آسيب ديده يا با عملكرد معيوب يا ناپايدار

6– بارهاي مرده اضافي نظير روكش جاده، ابزار آلات و پياده روها كه در طرح در نظر گرفته
نشده اند

7– فرسايش غير متعارف خاك در نزديكي فنداسيون

8– حركت افقي و قائم يا كج شدگي كوله ها، ستون ها يا پايه ها

9– هرگونه انحراف از نقشه ها و ضوابط

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92