بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP:پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

ب) مدل ترک برای بتن

قابلیت ها:

 • قابلیت مدل سازی بتن در انواع مختلف سیستم های سازه مانند المان تیر، المان خرپایی، المان پوسته و المان سه بعدی.
 • تعیین معیاری برای حذف کردن المانی که گسیختگی شکننده دارد.
 • قابلیت مدل سازی مواد دارای رفتاری مشابه بتن شامل سرامیک و سنگ های شکننده.
 • توانایی فرض کردن رفتار فشاری بتن به صورت الاستیک خطی دائمی.
 • برای کاربردهایی که بتن تنها در ترک های کششی می باشد.
 • قابلیت ارائه رفتار مناسبی برای بتن بعد از گسیختگی ناشی از ترک خوردن.

نقصان ها:

 • در مدل کردن مواد خطی لازم است که رفتار مواد کاملا قبل از ترک تعریف شود.
 • به علت وابستگی شدید این مدل به رفتار ترک همگرایی آنالیزها در مدل های سه بعدی به سختی انجام شده و در مرحله اجزاء برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.
 • بیشتر برای موادی مثل سرامیک که نوع شکنندگی خاصی دارد استفاده می شود.
 •  ج) مدل بتن پلاستیک آسیب دیده

  قابلیت ها:

  • قابلیت مدل سازی بتن و مواد شبه ترک در انواع مختلف سیستم های سازه شامل المان تیر، المان خرپایی، المان پوسته و المان سه بعدی.
  • قابلیت استفاده در بتن های غیر مسلح.
  • توانایی استفاده میلگرد در بتن های مسلح.
  • در این مدل می توان برای بارگذاری های بتن به صورت های یکنواخت، چرخه ای و دینامیکی استفاده کرد.
  • می توان با موادی ویسکوالاستیک ترکیب کرد تا رفتاری هماهنگ با بتن بدست آورد تا در مواقع نرخ همگرایی در بخش نرم شدگی بهبود یابد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92