بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP:دانلود پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

5-2-2-4- آسیب ابتدایی برای الیاف مسلح شده کامپوزیت

قابلیت های آسیب ابتدایی برای الیاف مسلح شده:

  • نیاز دارد که رفتار مواد آسیب ندیده به صورت خطی و الاستیک باشد.
  • بر پایه تئوری هاشین می باشد.
  • چهار پارامتر مهم در زمینه مدهای گسیختگی مختلف در آن لحاظ می شود، شامل: کشش الیاف، فشار الیاف، ماتریس کشش و ماتریس فشار.
  • می تواند در فشار با مدل آسیب حین آنالیز استفاده شود.
  • آسیب ابتدایی بر پایه ابتدایی ترین نقطه تنزل سختی مواد می باشد. در برنامه آباکوس ضوابط آسیب ابتدایی برای الیاف کامپوزیت مسلح شده بر پایه تئوری هاشین استوار می باشد. این ضوابط به وسیله چهار مکانیزم ابتدایی آسیب مختلف نشان داده می شود که شامل: کشش الیاف، فشار الیاف، ماتریس کشش و ماتریس فشار می باشند. برای معرفی آسیب ابتدایی مواد باید موارد زیر را در نرم افزار وارد کرد:

مقاومت کششی در جهت الیاف، مقاومت کششی در جهت عمود بر الیاف، مقاومت فشاری در جهت الیاف، مقاومت فشاری در جهت عمود بر الیاف، مقاومت برشی طولی، مقاومت برشی عرضی.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92