بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

5-2-1-1- مدل های موجود برای رفتار بتن

برنامه آباکوس سه مدل برای رفتار بتن در نظر گرفته که در زیر به بررسی هر یک پرداخته شده است.

الف) مدل پخش ترک در بتن

قابلیت ها:

  • قابلیت مدل سازی بتن در انواع مختلف سیستم های سازه مانند المان تیر، المان خرپایی، المان پوسته و المان سه بعدی .
  • توانایی استفاده میلگرد در بتن های مسلح.
  • توانایی استفاده در حالاتی که بتن تحت بارگذاری یکنواخت قرار بگیرد.
  • قابلیت ارائه رفتار مناسبی برای بتن بعد از گسیختگی ناشی از ترک خوردن.

نقصان ها:

  • به علت وابستگی شدید این مدل به رفتار ترک همگرایی آنالیزها در مدل های سه بعدی به سختی انجام شده و در مرحله اجرای برنامه با مشکل مواجه می شویم.
  • از این مدل نمی توان در جهت های محلی استفاده کرد.
  • در این مدل بارگذاری چرخه ای لحاظ نشده است در واقع از این مدل نمی توان منحنی هیسترزیس بدست آورد و صرفا بارگذاری یکنواخت در آن لحاظ شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92