بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری:پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

3-3- معرفی تحقیق آزمایشگاهی مورد استفاده برای مدلسازی در نرم افزار ABAQUS

 

در این مطالعه نمونه‌های مورد استفاده برای مدلسازی مربوط به آزمایشات انجام گرفته توسط آقایان گنی اوزجبه[1]، اوقور ارسوی[2] و طوغرول تانکوت[3] می‌باشد [73]. تحقیق آزمایشگاهی مورد نظر قسمتی از پروژه بزرگ مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتن مسلح می‌باشد که توسط ناتو[4] و توبیتاک[5] سرمایه‌گذاری شده است. هدف اصلی تحقیق فوق‌الذکر بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی با طراحی و ساخت ضعیف می‌باشد به گونه‌ای که کمترین مزاحمت را برای ساکنان اینگونه ساختمانها در حین عملیات مقاوم‌سازی ایجاد نماید. جلوگیری از خرابی در حین وقوع زمین‌لرزه های قدرتمند به عنوان سطح ایمنی لرزه‌ای هدف مورد قبول واقع شده است. در این تحقیق امکان مقاوم‌سازی با نوارهای CFRP مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی ارائه تکنیکی برای مقاوم‌سازی و بهبود عملکرد لرزه‌ای قابهای بتن مسلح پر شده با میانقاب آجری می باشد. قاب‌های بتنی مورد آزمایش دارای عیوب زیر می‌باشد:

1- محبوس‌شدگی در نواحی انتهای تیرها و ستون‌ها ناکافی است.

2- در اتصالات از آرماتور عرضی استفاده نشده است.

3- طول مهار آرماتورهای پایینی در تیرها ناکافی است.

4- مقاومت فشاری بتن ناکافی است [73].

نمونه‌های مورد آزمایش در این تحقیق قاب‌های یک دهانه دوطبقه می‌باشد. همچنین میانقاب با آجر مجوف ساخته شده است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92