بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

2-2-3-3-نتیجه گیری

 

بر اساس آزمایشات انجام گرفته روی 8 قاب بتن‌آرمه با مقیاس 3/1 و همچنین تحلیل عددی نمونه‌های آزمایش شده نتایج زیر حاصل گردید.

1-  با اعمال روش مقاوم‌سازی ذکر شده ظرفیت باربری جانبی نمونه‌ها به مقدار فابل توجهی افزایش یافت.

2- استفاده از آرماتوربندی طولی پیوسته/جوش شده ستون باعث افزایش بیشتر مقاومت و سختی در نمونه‌های مقاوم‌سازی شده گردید. توجه به این نکته ضروری است که قابلیت جوش پذیری آرماتورها باید قابل از جوش مورد بررسی قرار گیرد.

3- آزمایش‌ها بار دیگر این واقعیت را اثبات نمود که استفاده از پوشش FRP برای محبوس نمودن آرماتورها در ناحیه وصله شده اقدام مناسبی برای حصول اطمینان از انتقال تنش‌ها بین آرماتورهای غیر آجدار در ناحیه وصله پوششی نمی‌باشد.

4- جوش نمودن آرماتورها در محل وصله در نمونه‌های سری 2 باعث بهبود بیشتر خصوصیات دریفت گردید. شکل پذیری قاب میانپر با این اقدام به اندازه %100 افزایش یافت.

5- مقاوم سازی با CFRP قابلیت اتلاف انرژی نمونه‌ها را بدون آنکه ارتباطی با نسبت بعدی آن‌ها داشته باشد به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.

6- نتایج آزمایشگاهی نشان داد طرح مقاوم‌سازی اعمال شده در مورد قاب‌های عرض‌تر در مقایسه با نمونه‌های لاغرتر اثرگذاری بیشری دارد. اما برای بهبود بیشتر اثربخشی باید از بکار بردن وصله پوششی با طول ناکافی اجتناب نمود.

7-  مدل تحلیلی را می‌توان مدل موفقی در پیش‌بینی پاسخ یکنوای غیرخطی قاب‌های بتن‌آرمه میانپر مقاوم شده با روش پیشنهاد شده، دانست [71].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92