بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

2-2-3-1- بررسی رفتار نمونه‌های مورد آزمایش

 

آزمایش سری 1: در این سری، اولین ترک‌ها در مرحله اعمال %60  بار جانبی نهایی در نمونه‌ها نمایان گردید. این ترک‌ها از نوع خمشی بود که در نواحی وصله پوششی ستون‌های طبقه اول ایجاد شد. در سیکل‌های بعدی ترک‌های خمشی در سطوح مختلف ستون‌های طبقه اول و همچنین ترک‌های برشی عمده در محل اتصال تیر به ستون مشاهده گردید. این ترک‌ها در قاب توخالی بطور قابل توجهی بازتر شده و در مراحل بعدی بارگذاری باعث گسیختگی این نمونه گردید. در نمونه‌های دارای میانقاب مقدار قابل توجهی ترک قطری در دیوار میانقاب طبقه اول ایجاد گردید. میانقاب‌ها پس از ترک خوردگی تحت تغییر مکان جانبی افزاینده همراه با جداشدگی در طرف دیگر، به عنوان دستک قطری عمل کردند. پس از خردشدگی گوشه‌های میانقاب در نمونه‌های میانپر، پاسخ قاب به سرعت تبدیل به پاسخ رفتاری مشاهده شده در قاب توخالی گردید. در نمونه‌های مقاوم‌شده، نوارهای CFRP علاوه بر عملکرد دستک قطری، به عنوان مهار کششی عمل کرده و تغییر شکل درون‌طبقه‌ای را کاهش داد. در مرحله نهایی بارگذاری لایه‌های CFRP که تغییرشکل‌های فشاری زیادی تجربه کرده‌بودند شروع به جداشدگی نمودند که در نیم‌چرخه‌های بعدی با گسیختگی این لایه‌ها تحت نیروهای کششی بالا همراه بود. در نهایت خردشدگی پوشش بتن در نواحی وصله ستون، عملکرد باربری جانبی CFRP را غیر فعال نمود. این خرابی موضعی باعث حذف عملکرد بهینه CFRP در پاسخ رفتاری سازه گردید. در نمونه‌هایی که از آرماتورهای پیوسته (بدون وصله) در ستون‌ها استفاده شده بود ظرفیت باربری جانبی %30 افزایش نشان داد [71]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92