بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

2) نسبت بعدی (نسبت ارتفاع به طول میانقاب)

ردینگتن[1] نشان داد برای نسبت بعدی­های بزرگتر از 5/0، مقدار سختی قاب میانپر با افزایش نسبت بعدی

کاهش می­یابد ولی در سختی آنهایی که نسبت بعدی کمتر از 5/0 دارند مستقل از نسبت بعدی است [41،42].

3) گیرداری اتصالات قاب

براساس نتایج آزمایش­ها با کاهش میزان گیرداری اتصالات قاب، سختی مجموعه نیز کاهش می­یابد [41، 42، 43].

4) آرماتور افقی

آزمایش­های فراوانی برای بررسی اثر آرماتور افقی بر سختی قاب میانپر انجام شده که نشان می­دهد وجود آرماتور افقی تأثیر چندانی در سختی قاب میانپر ندارد [26، 41، 44، 45، 46]

5) مقاومت ملات

آزمایش نشان داده است که مقدار مقاومت ملات تأثیر بسیار زیادی بر روی سختی میانقاب دارد و افزایش آن باعث ازدیاد سختی میگردد [41، 43، 47].

6) اندازه واحد آجرکاری

هرچه اندازه آجرهای بکار رفته در ساخت دیوار کوچکتر باشد، ملات بیشتری در ساخت دیوار مصرف می­گردد که اغلب مقاومت ملات از آجر کمتر است، در نتیجه سختی مجموعه کمتر خواهد شد [41، 48].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92