بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

  • نقدی بر تحقیقات گذشته

در بخش قبل در حین مرور ادبیات و توصیف برخی از نظرات و یافته های محققین، مشکلات و نارسائی های برخی از آنها نیز ذکر گردید. اما در این بخش به بقیه این نقدها پرداخته می شود.

با بررسی مطالعات گذشته در زمینه بهره وری می توان، برخی از عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی را به عنوان مؤلفه های اساسی در پروژه عمرانی نام برد. با توجه به اینکه این مطالعات بیشتر در دیگر کشورها انجام گرفته و مربوط به پروژه های عمرانی به طور عام می باشد. بنابر این نیاز است این عوامل با شرایط موجود در صنعت ساخت و ساز شهری تطابق داده شود.

روش های قبلی اندازه گیری بهره وری، اغلب برای درک بهتر مفهوم بهره وری و بررسی اختلالات و تاثیر آنها بر بهره وری منابع انسانی به کار گرفته می شوند. یکی از موانع استفاده از روش های کمی کردن بهره وری در گذشته این است که این روش ها قابل استفاده برای تمام بخش های صنعت ساخت نمی باشد. بعلاوه بهره وری در کل پروژه مهم می باشد و نمی توان بهره وری را در چند بخش خاص از پروژه اندازه گیری کرد و در کل پروژه تعمیم داد. ضمن اینکه در پروژه های عمرانی شاهد فعالیت های پیچیده و وابسته به هم هستیم که بررسی جداگانه آنها می تواند همراه با خطا باشد. از این رو به روشی نیاز است که در تمام بخش های متنوع صنعت مانند صنعت ساخت کاربرد داشته باشد.

همچنین در مطالعات قبلی در این زمینه بیشتر به شناسایی عوامل پرداخته شده است و کمتر به میزان تاثیر این عوامل بر پروژه پرداخته شده است و یا حتی می توان گفت که فقط به تحلیل موارد پرداخته شده است .

تا به حال بهره وری منابع انسانی در قالب و یا با رویکردی تحت عنوان  فاز اجرایی چرخه حیات پروژه در قالب استاندارد PMBOK 2012  مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. پس بر اساس این رویکرد نوین می توان بهره وری منابع انسانی را شناسایی و مورد تحلیل قرار داد.

در پایان هم بر اساس خروجی ها و نتایج حاصل از این رویکرد نوین می توان عوامل شناسایی شده را در قالب مدل هایی بر اساس، مدل عددی و کیفی بهره وری ارائه داد تا برای پروژه های آتی،
پیش بینی از نتایج داشته باشیم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92