بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری:پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

 • عوامل مهم مدیریت تیم پروژه
 • عدم ارتباط مناسب بین دفتر فنی و کارگاه.

در مورد این عامل، معرفی نکاتی که دخیل در این باره هستند بهتر می تواند عامل را توجیه نماید:

 • ضعف مدیریت پروژه در مدیریت صحیح ارتباطات به منظور شفاف سازی.
 • شرح وظایف و مسئولیت های گروه های کاری مختلف.
 • عدم تناسب تجربه و تخصص گروه های اجرایی با پرسنل دفتر فنی.
 • عدم تناسب بین افراد دوگروه، به طوریکه عموماً افراد گروه اجرایی کارگاه عملیاتی و از بدنه کارگری هستند ولی پرسنل دفتر فنی متشکل از افراد کارشناس و مهندس هستند.
 • عدم اعتماد عملی گروه اجرایی به پرسنل دفتر فنی.
 • عدم اعتماد عملی دفتر فنی به گروه اجرایی.

به عنوان راهکار می توان:

 • از بکارگیری مدیران با صلاحیتی که آشنا با اصول مدیریت پروژه هستند و یا آموزش مدیران به منظور ارتقاع سطح دانش آنها .
 • بکارگیری نیروهای دارای تجربه اجرایی در دفتر فنی.
 • نیروهای دفتر فنی زمان بیشتری در کارگاه و در کنار نیروهای اجرایی حضور داشته باشند تا درک متقابل و تعامل بیشتری بین دوگروه حاصل شود.
 • ارزشیابی عملکرد اعضای تیم.

در بخش به روز رسانی های سرمایه های فرایندی سازمان، این عامل مورد توجه قرار گرفته است. ارزشیابی برای اعضای تیم می تواند از روش های مختلفی صورت بگیرد از جمله نمونه برداری از کارهای انجام شده، بررسی راندمان کاری، نظر خواهی از سایر اعضای تیم در مورد این موضوع.

 • عدم برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب.

برنامه ریزی پروژه عواملی مانند نوع فعالیت، حجم و اندازه فعالیت، مدت زمان اجرا، منابع مصرفی و … را برای فعالیت ها پیش بینی می کند و کنترل پروژه، در صورت لزوم آنها را در عمل می آورد.

همچنین برنامه ریزی پروژه، انگیزه لازم را به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در کارکنان
ذی ربط ایجاد می کند و کنترل پروژه، در صورت رسیدن به اهداف تعیین شده برای تشویق آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92