بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری:دانلود پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

  • پردازش داده ها

پردازش داده ها بین دو مرحله جمع آوری پرسشنامه ها و تحلیل آنها انجام می گیرد و هدف آن آماده سازی داده ها برای تحلیل می باشد. در این مرحله ابتدا به ویرایش داده ها از قبیل حذف پرسشنامه های ناقص پرداخته می شود. پس از آن پرسشنامه ها بر اساس ویژگی های شخص پاسخگو از جمله نوع سمت(کارفرما، مشاور و پیمانکار)کدگذاری می شوند تا داده های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

 

  • روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از توزیع پرسشنامه ها میان جامعه آماری مورد نظر و جمع آوری آنها، داده های خامی به دست
می آید که برای تعیین میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر بر بهره وری و رتبه بندی آنها روش مناسبی نیاز است. یکی از روش های معمول برای تجزیه و تحلیل این گونه داده ها روش شاخص اهمیت نسبی،
می باشد که در تحلیل نتایج پرسشنامه از این روش استفاده شد. در این تحقیق علاوه بر روش شاخص اهمیت نسبی، روشی بر اساس منطق فازی به کار گرفته شده است و در نهایت نتایج این دو روش با هم مقایسه شده اند. در این بخش به توضیح این دو روش پرداخته می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92