مقاله علمی با منبع : برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج …

. خاتمی، سیّد احمد، سیرۀ امام علی (×)، چاپ دوم، تهران، نشر مطهّر، ۱۳۸۵، ص ۸۸٫ ↑
. نهج البلاغه، کلام ۳۰٫ ↑
. نهج البلاغه، نامه ۵۳٫ ↑
. مصباح یزدی، محمّد تقی، اخلاق در قرآن، تحقیق محمّد حسین اسکندری، چاپ دوم، قم، مؤسّسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (&)، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۲۵٫ ↑
. نهج البلاغه، کلام ۱۵٫ ↑
. همان، کلام ۱۳۱٫ ↑
. همان، حکمت۲۱۶٫ ↑
. همان،نامه ۵۳٫ ↑
. «حدثَ:‏ أمرٌ بَعْد أن لم یکُن.» ابن‌فارس، پیشین، ج ۲، ص ۳۶٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه ۳٫ ↑
. دلشاد تهرانی، مصطفی، دلالت دولت (آیین‌نامۀ حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر)، چاپ سوم، تهران، دریا، ۱۳۸۸، ص ۲۰۳٫ ↑
. دلشاد تهرانی، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، پیشین، ص ۱۴۶٫ ↑
. لیثى واسطى، على بن محمّد، عیون الحکم و المواعظ، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۶ش، ص ۵۱٫ ↑
. خوانسارى، پیشین، ج۲، ص۳۷۱٫ ↑
. آمدى، عبد الواحد بن محمّد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم (مجموعه من کلمات و حکم الإمام علی ×)، تحقیق سیّد مهدى رجائى‏، چاپ دوم، دارالکتاب الإسلامی، قم، ۱۴۱۰ق، ص ۶۲۴٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه۳٫ ↑
. «و الخبط: السیر على غیر جاده» انحراف از مسیر و «الشماس: النفار.» چموشی و سرکشی و «التلون: التبدل‏.» دگرگونی، ریاکاری و «الاعتراض: السیر لا على خط مستقیم‏.» از راه غیر مستقیم رفتن. بچه شتری که تازه راه افتاده است، دچار چپ‌روی، راست‌روی می‌شود و غیر مستقیم حرکت می‌نماید. ابن ابی الحدید، پیشین، ج ۱، ص ۱۷۳٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۰٫ ↑
. همان، نامه ۳۱٫ ↑
. همان، کلام ۱۶۴٫ ↑
. همان، حکمت ۲۵۲٫ ↑
. فیض الإسلام، پیشین، ج ‏۶، ص ۱۱۹۸٫ ↑
. آمدی، پیشین، ص ۵۸٫ ↑
. نهج البلاغه، کلام ۱۴۶٫ ↑
. جعفری، سیّد محمّد مهدی، آموزش نهج البلاغه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰، ص ۲۱۷٫ ↑
. ابن بابویه، محمّد بن على، عیون أخبار الرّضا ×، تصحیح مهدی لاجوردی، تهران، نشر جهان، ۱۳۷۸ق، ج ‏۲، ص ۱۰۱٫ ↑
. نهج البلاغه، نامه ۶۷٫ ↑
. همان، نامه ۵۳٫ ↑
. همان. ↑
. همان. ↑
. دلشاد تهرانی، دلالت دولت، پیشین، ص ۵۷۹٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه ۳۴٫ ↑
. همان، خطبه ۲۱۶ ↑
. دلشاد تهرانی، تفسیر موضوعی نهج البلاغه، پیشین، ص ۹۲٫ ↑
. ابن‌فارس، پیشین، ج ‏۱، ص ۲۵۳٫ ↑
. نک: کواکبی، پیشین، ص ۷۱٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه ۵۱٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه ۹۳٫ ↑
. همان، کلام ۱۶٫ ↑
. همان، خطبه ۱۲۹٫ ↑
. دلشاد تهرانی، مصطفی، جمال دولت محمود (حکومت امام علی × حکومت موفّق تاریخ)، تهران، دریا، ۱۳۸۲، صص ۱۷۳-۱۷۴٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه ۳۴٫ ↑

مدیر سایت

Next Post

مقاله دانشگاهی - تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- ...

س اکتبر 13 , 2020
به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به بررسی نظریاتی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، جدایی‌طلبی و رویکرد سازه‌انگاری به هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی می‌پردازیم:۲-۱٫ روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشتبا حدود چهار قرن رویه عملی درخصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه […]