بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای-دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

4-3-3- مدل خاک سخت شونده[1]

مدل خاک سخت شونده یک مدل پیشرفته برای شبیه سازی رفتار خاک است. چنانچه برای موهر کلمب حالات محدود تنش به وسیله زایه اصطکاک،  چسبندگی، ، و زاویه اتساع، ، توصیف می شود. اما سختی خاک با استفاده از سه ورودی مختلف سختی بسیار دقیق تر توصیف می شود: سختی بارگذاری سه محوری E50، سختی بار برداری سه محوری Eut، سختی بارگذاری ادومترEoed . فرق اساسی مدل موهر کلمب و خاک سخت شونده این است که مدل خاک سخت شونده تابع تنش بودن مدول سختی را لحاظ کرده است. یعنی تمام سختی ها با فشار افزایش می یابد.

4-3-4- مدل خاک نرم خزشی[2](SSC)

مدل خاک سخت شونده برای همه خاک ها مناسب است اما تأثیرات ویسکوزیته را در نظر نمی گیرد، یعنی خزش و وارفتگی[3] تنش. در واقع همه خاک ها مقداری خزش را نشان می دهند و بنابراین فشار اولیه به وسیله یک مقدار معینی از فشار ثانویه نتیجه می شود. مورد دوم در مورد خاک های نرم بسیار مهم است یعنی در خاک های عادی تحکیم یافته، سیلت ها و خاک نباتی. در مدل خاک سخت شونده و مدل خاک نرم خزشی داده های مربوط به تنش بیش تحکیم یافته را شامل می شوند تا تأثیر پیش تحکیمی را شامل شود.

4-3-5- مدل خاک نرم شونده[4]

مدل خاک نرم شونده یک نوع مدل Cam-Clay است که خصوصاً برای فشار اولیه رس های نسبتاً عادی تحکیم یافته (NC) در نظر گرفته شده است. اگر چه توانایی مدل کردن این مدل به وسیله مدل خاک سخت شونده جانشین شده است.

4-3-6- مدل Cam-Clay اصلاح شده[5] (Mcc)

مدل Cam-Clay اصلاح شده یک اقتباس از مدل اصلی Cam-Clay است که به وسیله وود[6] توصیف شده است. این روش اساساً برای مدل کردن رس های نسبتاً ( NC) در نظر گرفته شده است. توصیه شده است که مدل موهر کلمب برای تحلیل اولیه ساده و سریع مسأله استفاده شود. در بسیاری از موارد، چناچه داده های خوب از لایه های خاک داشته باشیم استفاده از مدل خاک سخت شونده در یک تحلیل اضافه شده مناسب است و نهایتاً تحلیل خاک نرم شونده خزشی می تواند برای تخمین خزش بکار آید، یعنی تراکم ثانویه در خاک های بسیار نرم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92