بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

4-3- مدل های رفتاری خاک  

رفتار دینامیکی خاک ممکن است با دقت­های متفاوتی مدل شود. برای مثال قانون هوک خطی، الاستسیته ایزوتروپیک ممکن است به عنوان ساده ترین رابطه تنش کرنش تصور شود. چنانچه دو پارامتری مدول یانگ، E، و ضریب پواسون،  ، را شامل می شود. اساساً به دست آوردن ترکیب های لازم از رفتار های سنگ و خاک هنوز به طور کامل امکان پذیر نیست. اگر چه جهت مدل کردن المان های سازه ای و لایه های بستر سنگی، الاستسیته خطی مناسب به نظر می رسد.

4-3-1- مدل موهر کلمب[1] (MC)

مدل موهر کلمب الاستیک – پلاستیک پنج پارامتر ورودی را شامل می­شود. یعنی E  و  برای الاستسیته خاک،  پلاستسیته خاک و  برای یک زاویه اتساع. این مدل موهر کلمب یک تقریب مرتبه اول از رفتار خاک و سنگ را نشان می دهد. پیشنهاد شده است که این مدل برای یک تحلیل اولیه از مسئله استفاده شود. برای هر لایه یک سختی میانگین ثابت حدس زده می­شود. به واسطه این ثابت سختی محاسبات نسبتاً سریع می شوند و می توان یک تصور اولیه از تغییر شکل ها پیدا کرد. علاوه بر پنج پارامتر مدل اشاره شده در بالا، شرایط اولیه خاک نقش اساسی در بیشتر مسائل تغییر شکل خاک را دارد. تنش های افقی اولیه خاک باید به وسیله انتخاب اولیه صحیح  k0 به وجود آیند.

4-3-2- مدل سنگ درزه­دار[2] (JR)

مدل سنگ درزه­دار یک مدل الاستوپلاستیک غیر ایزوتروپیک، مخصوصاً به منظور شبیه سازی رفتار لایه های سنگی شامل یک لایه­بندی و جهت گسلش مخصوص می­باشد. پلاستسیته فقط در ماکزیمم سه جهت اصلی برش می تواند اتفاق بیافتد.

هر صفحه پارامتر­های مقاومتی  خودش را دارد و فرض می­شود سنگ دست نخورده کاملاً الاستیک با مشخصات سختی ثابت E  و   رفتار می کند. مشخصات الاستیک کاهش یافته ممکن است برای جهت لایه بندی تعریف شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92