بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

4-1- مقدمه

PLAXIS یک برنامه کامپیوتری المان محدود با هدف انجام آنالیز پایداری و تغییر شکل در کاربردهای مختلف ژئوتکنیکی استفاده می­شود. کاربردهای ژئوتکنیکی نیازمند مدل­های تشکیل دهنده پیشرفته جهت مدل­سازی رفتار غیر خطی، وابسته به زمان و ناهمسانگرد خاک و سنگ می باشد. علاوه بر این، نظر بر اینکه خاک یک مصالح چند فازی است، پروسه های ویژه­ای جهت بررسی فشار آب منفذی ایستایی و غیر ایستایی در خاک لازم است. هر چند مدل­سازی خام بخودی خود موضوع مهمی است، PLAXIS  مجهز به خصوصیاتی جهت بررسی جنبه های مختلف سازه های ژئوتکنیکی پیچیده می باشد.

ورودی لایه های خاک، مراحل ساخت، شرایط بارگذاری و مرزی بر اساس دستور­العمل رسم ساده CAD که امکان مدل­سازی با جزئیات هندسه مقطع عرضی را فراهم می­کند. از این هندسه مدل، مش­بندی اجزاء محدود دو بعدی بسادگی ایجاد می­گردد. این نرم افزار یک گزینه ساده جهت ساخت تونل های دایره ای و غیر دایره ای با استفاده از کمان ها و خطوط پیشنهاد می­کند. صفحات و فصل مشترک­ها ممکن است جهت مدل سازی پوشش تونل و اندرکنش با خاک اطراف بکار روند. روش های مختلف جهت آنالیز تغییر شکل­هایی که به عنوان نتایج روش­های ساخت تونل رخ می دهد، انجام می شود. المان های مفصل[1] جهت مدل­سازی اندرکنش خاک سازه در دسترس هستند. برای مثال، این المان ها ممکن است جهت شبیه­سازی نوار لاغر مصالح شدیداً برشی در تماس میان پوشش تونل و خاک اطراف بکار روند. مقادیر زاویه اصطکاک و چسبندگی فصل مشترک[2] به طور کل مشابه مقادیر زاویه اصطکاک و چسبندگی در داخل خاک اطراف نیستند. مدل موهر کلمب تعریف شده در این نرم افزار به عنوان یک مدل ساده غیر خطی و قوی، بر اساس پارامتر های خاک که در تکنیک­های مهندسی مشهور است، می باشد هر چند کلیه خصوصیات غیر خطی رفتار خاک را شامل نمی­شود. مدل موهر کلمب جهت محاسبه فشار­های واقع گرایانه تکیه گاه برای جبهه های تونل ها، بارهای نهایی شالوده ها و … به کار می رود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92