بررسی نحوه تاثیر وجود جداسازهای لرزه‌ای بر روی عملکرد دینامیکی مخازن ذخیره مایع در هنگام زلزله-پایان نامه رشته عمران

آگوست 21, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

تکه هایی از متن :

نتیجه گیری

این تحقیق با هدف اصلی برآورد اثرات ناشی از بکارگیری جداسازهای لرزه ای برای مخازن ذخیره مایع می باشد. در کنار این هدف، میزان دقت مدلهای ساده شده جرم و فنر که در آیین نامه ها استفاده می‌شوند نیز برای استفاده در مخازن مجهز به سیستم جداساز نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحقق اهداف مذکور از روش اجزای محدود برای شبیه سازی رایانه ای رفتار مخازن استفاده شده است. در فصل سوم میزان اثر بخشی سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در کاهش پاسخ دینامیکی مخازن مد نظر قرار گرفته است. برای اینکار ابتدا یک مدل عددی برای تحلیل مخازن برپا شده و به همراه استراتژی حل بکار گرفته شده، بوسیله نتایج آزمایشگاهی و در دو حالت اعمال بارهای هارمونیک و لرزه‌ای مورد صحت‌سنجی قرار گرفته است. پس از اطمینان از صحت عملکرد مدل، از آن برای انجام مطالعات پارامتریک و ارزیابی تاثیر جداسازها در مخازن ذخیره مایعات استفاده شد. سه مخزن با ابعاد پهن، متوسط و لاغر انتخاب و در دو حالت با و بدون جداساز لرزه‌ای مورد آنالیز قرار گرفته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای