بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت- قسمت ۲

دانشکده:
حکمت و کلام

گروه:
کلام

رشته تحصیلی:
کلام شیعه

تاریخ تصویب:

تاریخ دفاع:
۲۶/۰۵/۱۳۹۳

تعداد صفحات:
۱۴۹

چکیده پایان‌نامه:
بنی أمیه شاخه ای از خاندان قریش است که در سال ۴۱ هـ.ق تا ۱۳۲ هـ.ق. بر سراسر جهان اسلام و از سال ۱۳۸ هـ.ق تا ۴۲۲ هـ.ق. بر اسپانیا حکومت کردند. آنان در زمان بعثت، نسبت به پیامبرk موانع سختی اتخاذ کردند، آنان در فتح مکه به ظاهر اسلام را پذیرفتند اما در باطن خویش همچنان بر عقاید باطل خویش پافشاری می‌کردند. آنها در زمان خلافت معاویه با امپراتوری روم شرقی اقدام به برقراری روابط نمودند و از فرهنگ روم متأثر گشتند. در قرآن آیاتی وجود دارند که شأن نزول آنها بنی امیه می‌باشد. جریان وهابیت در قرن ۱۲ هـ. ق توسط محمد عبدالوهاب ظهور و بروز یافت، هر چند که بنیان آن توسط احمد بن تیمیه در قرن ۸ هـ. ق پایه گذاری شده بود. افکار و عقاید این فرقه دنباله رو افکار و عقاید بنی امیه می‌باشد. زمینه فکری وهابیت به اسرائیلیات باز می‌گردد. آنان به شیوه های مختلف اقدام به تبلیغ فرقه ی خویش می‌نماینداز جمله: سردادن شعارهای مذهبی، برخورداری از حمایت قدر های استکباری و…. . فرقه وهابیت سخن جدیدی را نیاورده بلکه تفکرات عصر بنی امیه را پر و بال داده است و تمام هم خود را برای خاموش کردن نور اسلام وارد عرصه کرده است. همان طور که پیامبرk فرمود: بنی امیه هرگز مسلمان نشده و به ناچار تظاهر به این دین کردند و تاریخ بعدها نشان داد پس از فوت پیامبرk خاندان بنی امیه کفر باطنی خود را عیان کردند. وهابیت برگرفته از تفکرات شخصیت هایی چون ابوسفیان، معاویه، حجاج بن ثقفی است که بغض و کینه نسبت به نام پیامبرk دارند و از اینکه در مأذنه ها نام رسول خداk در کنار اسم خداوند می‌آید غضبناک می‌شوند. یکی از مفتی های شهر مکه در خاطرات خود می‌نویسد یک موذن صالح، خوش صدا در شهر ریاض با گفتن نام پیامبرk بر او درود فرستاد و محمد عبد الوهاب، موسس فرقه وهابیت با شنیدن این اقدام او را گردن زد. امروز وهابیت در ستیز با اهل بیتb بوده و علنی اعلام تخریب حرم های حضرت علیj، امام حسینj و حضرت عباسj را می‌کنند حال آنکه خالد بن ولید یکی از اصحاب پیامبرk بارها قلب رسول خداk را به درد آورد اما وهابیت هیچ حساسیتی نسبت به حرم و بارگاه وی ندارد. در چند سال اخیر جریانی در حال شکل گیری است که وهابیت را به سمت فرقه سلفی سوق می‌دهد. فرقه سلفی اغلب در جهان به سه دسته تقسیم می‌شود: اول سلفی های سنتی و درباری که توسط حاکم عربستان منسوب می‌شوند و تحت عنوان هیئت عالی افتا، بله قربان گوی پادشاه عربستان هستند، دسته دوم سلفی های اصلاح طلب بوده که عقایدی میانه رو دارند و بیشتر به مباحث تبلیغی می‌پردازند و عقیده دارند مسلمانان جهان دچار شرک و کفر هستند که باید به فرقه سلفی بپیوندند. دسته سوم فرقه سلفی سیاسی و جهادی هستند که جز کشتار مسلمانان هدفی ندارند و تمام کشورهای اسلامی را سرزمین کفر می‌دانند و برای پیشبرد اهداف خود گروه هایی چون بن لادن و طالبان را تشکیل دادند.

واژگان کلیدی: بنی أمیه، وهابیت، وجوه اشتراک، سلفی گری، خلفا، ابن تیمیه.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۵
تعریف مسأله ۶
پیشینه تحقیق ۷
ضرورت تحقیق ۸
هدف تحقیق ۸
سؤالات تحقیق ۸
الف) سؤالات اصلی ۸
ب) سؤالات فرعی ۹
فرضیه ها ۹
الف) فرضیه‌های اصلی ۹
ب) فرضیه‌های فرعی ۹
روش انجام تحقیق ۹
فصل اول: بنی امیه ۱۰
بنی امیه در لغت ۱۱
نسب بنی اُمیه ۱۲

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

Next Post

دسترسی به منابع مقالات : بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت- قسمت ۶

س اکتبر 13 , 2020
هدف تحقیقمعرفی فرقه های وهابیت و بیان آراء و دیدگاههای آنان و وجوه اشتراک و اختلاف عقاید آنان با اهل سنت به منظور تمییز دادن آنان از اهل سنت، و نیز بررسی منشأ پیدایش این افکار و عقاید به هدف دوری از دام فتنه وهابیت از اهداف این تحقیق بشمار […]