پایان نامه – بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

اکتبر 8, 2018 Off By 92
پایان نامه  

2-2- برخی از حقوق کودکان :

2-2-1- انتخاب نام نیکو :

نخستین امری که پدر از آن را به فرزندش احسان و نیکی می کند، انتخاب نام نیکوست. در اسلام نیز یکی از نخستین وظایفی که بر عهده والدین پس از تولد نوزاد نهاده است انتخاب نام نیکو برای اوست. رسول گرامی اسلام می فرماید:

«حق فرزند بر والدین آن  است که نام او را نیکو انتخاب کند».[1] در واقع انتخاب نام نیکو برای فرزند در اسلام نوعی احسان خوانده می شود زیرا بخشی از نیازهای روحی و روانی کودک برآورده می شود و به او شخصیت و اعتبار می بخشد و هم او را از توهین و استهزا دیگران دور می کند. از نگاه اسلام نام زیبا می تواند برای کودک امنیت و آسایش روانی پدید آورد چنانکه در روایت آمده است: وقتی امام صادق شنید کسی نام فرزندش را محمد گذاشته است فرمود: «به کودک خود دشنام مده و او را کتک مزن و به او بدی نکن».[2]

2-2-2- تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک:

بهره مندی از تغذیه و خوراک مناسب از حقوق مسلم کودک و برطرف کننده نیاز جسمی اوست. کنوانسیون حقوق کودک براساس بند «ج» ماده 24 کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: «مبارزه با بیماری ها و سوءتغذیه را از راه فراهم کردن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم دنبال کنند».[3]

در اسلام بنابر فرموده رسول گرامی اسلام: «هیچ کاری بهتر از سیر کردن شکم گرسنه نیست».[4] و در جای دیگر فرموده اند: «از حقوق فرزند بر پدر آن است که به او غذای پاک و خوب بدهد».

البته اگر والدین توانایی تأمین مواد غذایی مناسب را نداشته باشند وظیفه ی دینی افراد جامعه است که نیازهای غذایی آنان را تأمین کنند، چنانکه رسول خدا فرموده اند: «هرکسی بخوابد و همسایه ی او در کنارش گرسنه باشد و او بداند به من ایمان ندارد».[5]

2-2-3-حق تحصیل :

در اسلام فراگیری دانش یک فرضیه است چنانکه پیامبر اسلام می فرماید: «از گهواره تا گور دانش بجویند».[6]  آموختن دانش از جمله حقوق فرزندان بر والدین است و از آنجا که شخصیت کودک در مراحل نخستین زندگی در خانواده شکل می گیرد. آموختن دانش به کودکان برعهده والدین نهاده شده است تا در ابتدای زندگی آنها را به صلاح دانش مسلح کنند تا به وسیله ی آن بر مشکلات چیره شوند. امروزه در جهان توسعه یافته مراحل نخستین سوادآموزی امری اجباری است در کنوانسیون حقوق کودک در اصل بند ماده 28 کشورهای طرف کنوانسیون متعهد برابر اقدام هایی مانند اجباری کردن تحصیلات ابتدایی برای همگان تشویق شکل های گوناگون آموزش متوسط و در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانایی ها به شیوه ی مناسب معمول دارند.

[1] بافکار، حسین، همان جا، ص 106.

[2] همان جا، ص106.

[3] همان جا، ص107.

[4] همان جا، ص107.

[5] همان جا، ص108.

[6] همان جا، ص108.

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

 

 

http://www.payanname.net/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7/