بررسی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله :پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

مقدمه

زمین لرزه پدیده ای است که به دلیل حرکات درونی زمین و ضعف پوسته زمین در قسمت هایی از آن رخ داده و موجب آزاد شدن مقادیر بسیار زیادی انرژی می شود. این پدیده موجب حرکات شدید در زمین شده و باعث آشفتگی ناگهانی پوسته زمین می گردد. با وقوع زمین لرزه موج های مختلفی در جهات مختلف منتشر می شود. این موج ها توسط دستگاه های حساس که بدین منظور ساخته شده اند قابل ضبط و ثبت می باشند.

حرکت پوسته زمین در دو جهت افقی و عمودی صورت می گیرد ولی شتاب حرکت آن در جهت افقی بسیار بیشتر می باشد و به همین دلیل نیروی جانبی وارد بر ساختمان که در اثر این شتاب ایجاد می شود بیشتر از نیروی قائم ناشی از زلزله می باشد. در اثر حرکت زمین پی ساختمان نیز شروع به حرکت نموده و شتاب زمین را به سازه فوقانی منتقل می نماید و به خاطر تفاوت زمانی دریافت و نسبت به هم تغییر مکان می دهند. وجود این تغییر مکان های نسبی، نیروها و در نتیجه تنش هایی را در اعضا سازه ایجاد می کند که اگر از مقاومت مصالح مصرفی در سازه بیشتر باشد باعث ترک و گسیختگی اجزا ساختمانی و انهدام آن ها می گردد. هر چه پریود طبیعی ارتعاش سازه به پریود خاک زیر پی و پریود زلزله نزدیک تر باشد؛ به دلیل بروز پدیده تشدید اثرات زلزله مخرب تر می شود.

امنیت و خرابی سازه تحت زلزله های شدید، به طور اساسی به خصوصیات زمین لرزه و ظرفیت جذب و استهلاک انرژی سازه بستگی دارد. در جهت بهبود روش طراحی لرزه ای کنونی، لازم است مطالعات جهت دار درباره عواملی که بر روی خصوصیات زمین لرزه و پاسخ سازه ای تاثیر می گذارند، انجام گیرد. قابلیت سازه در استهلاک انرژی لرزه ای ورودی بستگی به رفتار غیر ارتجاعی آن دارد. پاسخ غیر ارتجاعی سازه بستگی به عوامل نظیر خصوصیات دینامیکی کلی (نظیر پریودها و میرایی)، خواص مصالح، مقاومت نهایی، ظرفیت شکل پذیری و جزییات اعضا سازه ای دارد. آيين نامه های جديد ساختمان دارای چهارچوب طرح بر اساس عملکرد می باشند. هدف يک روش طرح بر پايه عملکرد، ساخت سازه ای است که تحت سطوح لرزه ای چندگانه عملکرد قابل پيش بينی داشته باشد. به منظور اين امر، مهم است که رفتار سازه، در ابتدا در محدوده های رفتار ارتجاعی و غير ارتجاعی هدفمند گردد. در نتيجه تعيين مقاومت عضو، مکانيسم خرابی و مقاومت سازه، ابتدايی ترين بخش روش طرح بر پايه عملکرد می شوند. علی رغم تمام اين مقاصد واضح طراحی، در حال حاضر اغلب کارهای طرح لرزه ای در جهان به وسيله روش های ارتجاعی با استفاده از بارهای جانبی استاتيکی معادل صورت می گيرد. کنترل صريحی برای تعيين الگوی تسليم، مقاومت نهايی و تغييرشکل های مورد انتظار در تحليل غير ارتجاعی مورد نياز نمی باشد.

بنابراين وقتی زمين لرزه شديدی رخ می دهد، سازه ها تغييرشکل های غير ارتجاعی شديدی را با رفتارهای کنترل نشده متحمل می شوند. عمل غيرارتجاعی می تواند به صورتی غير اتفاقی و گسترده در سازه پراکنده گردد. اين امر ممکن است به پاسخی ضعيف و غير مطمئن در تعمير پذيری منجر گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92