بررسی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله -دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٣-٢- رفتار غیر خطی سازه ها

سازه های با رفتار غیر خطی را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود :

١- غیر خطی هندسی

٢- غیر خطی مصالحی

٣- غیر خطی شرایط تماسی و مرزی

غیر خطی بودن هندسه :

غیر خطی بودن هندسه عمدتا از مواردی چون کرنش های کوچک و بزرگ، چرخش ها و… به وجود می آیند و پایداری سازه را از بین می برند. کرنش های بزرگ ممکن است در سازه های لاستیکی و شکل گیری فلزات رخ دهد. سازه های باریک مانند میله گرد و صفحات نازک ممکن است بتوانند جابجایی های بزرگ و چرخش را تجربه نمایند.

غیر خطی بودن هندسه خود می تواند به دو حالت طبقه بندی شود :

  • تغییر شکل های بزرگ و چرخش :

اگر سازه دارای جابجایی های بزرگ و چرخش در مقایسه با ابعاد خود تا حد واقعی داشته باشد؛ این باعث می گردد تا سازه از حالت ایده آل خود خارج گردد و میزان بار کمتری را بتواند تحمل نماید.

  • سخت شدگی تنشی :

وقتی که تنش از یک جهت می تواند در سختی تاثیر گذار باشد پس از جهت دیگر تنش سخت شدگی رخ می دهد. یک سازه، همواره کمی یا هیچ سختی در فشار ندارد ولی به سختی قابل توجهی در رفتار کششی می رسد.

غیر خطی بودن مصالح :

غیر خطی بودن مصالح از وجود رفتار مستقلی مانند شکل پذیری، رفتار های وابسته به زمان مانند خزش و ویسکو الاستیک و ویسکو پلاستیک که در هر دو آن ها شکل پذیری و اثر خمش با هم وجود دارد؛ نشات می گیرد.

غیر خطی بودن سطح تماس :

غیر خطی بودن از شرایط سطح تماس ناشی می شود؛ زیرا جابجایی های مقرر در مرز ها بستگی به تغییر شکل های سازه دارند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92