بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

3-3 تحلیل اجزای محدود

روشهاي حل ماتريسي سازه ها از ديرباز، در ميان مهندسان متداول بوده است. آنچه كه باعث توقف رشد اين شاخه گرديد، سرعت بسيار كم انسان و حجم فوق العاده بالاي محاسبات لازم براي تحليل به كمك اين روش بود. پس از ساخت كامپيوترهايي با سرعتهاي محاسبه بسيار بالا، توقع مهندسان نيز از روشهاي حل تغيير كرد چرا كه ديگر مشكل حجم و زمان محاسبات مطرح نبود و چيزي كه در درجه اول اهميت قرار گرفت ارائه روشي بود كه براي مسائل مختلف بدون تغيير يا با حداقل تغيير قابل استفاده بوده و محاسبات آن تا حد امكان تكراري باشد. به اين ترتيب تكراري بودن محاسبات از ويژگيهاي مثبت روش تحليل محسوب گرديد زيرا كامپيوترها در انجام اعمال تكراري نسبت به اعمال خلاق، تواناتر بودند.  به همين دليل، روشهاي عددي هر روز بيشتر از روز گذشته توسعه يافتند و محدوديتهاي پيشين، يكي پس از ديگري در هم شكستند. کاربرد روش های عددی در شاخه های مختلف علوم، طی سالهای اخیر از گسترش بی نظیری برخوردار بوده است. در این میان، روش اجزا محدود به عنوان مهمترین روش عددی نقش ویژه ای در مهندسی دارا می باشد. روش های عددی در حالت های ساده، در قالب روش اختلاف محدود از دیرباز در جهان علم و صنعت شناخته شده و در بسیاری از موارد که تحلیل مسایل پیچیده و دشوار می گردید، راه حلی مناسب جهت بدست آوردن نتایج تقریبی بوده است. از طرف دیگر، استفاده از این روش ها توام با محاسبات ساده ولی طولانی و وقت گیر بوده به گونه ای که حل معمولی چنین محاسباتی به وسیله دست و فکر انسان کاری طاقت فرسا و همراه با خطا بوده و این روش تنها در موارد خاص مورد استفاده قرار گرفته است (HKS,ABAQUS,2009).

استفاده از یک نظریه پایه به صورت یک قالب ریاضی مطلوب و تبدیل آن از روابط پیچیده به روابطی ساده و اجرای نهایی محاسبات توسط رایانه ها ، نقش اساسی در تحلیل به کمک روش های عددی را دارا می باشند. بدین ترتیب می توان ساختار عمومی استفاده از روش های عددی را تحت عناوین زیر، مطرح نمود:

  • نظریه پایه
  • ساخت مدل
  • الگوی محاسبات

روش اجزا محدود[1] یا آنالیز المان محدود یک تکنیک عددی برای یافتن جوابهای دقیق معادلات دیفرانسیل جزئی(PDE) و نیز معادلات انتگرالی است. روش حل مسائل یا به صورت برطرف کردن کامل معادلات دیفرانسیلی(برای مسائل حالت پایا) و یا به صورت تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی به سیستم تقریبی معادلات دیفرانسیل معمولی که به صورت انتگرال عددی با استفاده از روشهای اویلر و رانگ کوتاه قابل حل هستند ،      می باشد. در حل معادلات دیفرانسیل جزئی چالش اولیه رسیدن به معادلاتی است که مشابه معادلات مورد بررسی بوده ولی از نظر عددی و محاسباتی ثابت و پایا باشند بدین معنی که خطاهای به وجود آمده در مسئله را روی هم انباشته نکند که در این صورت نتایج خروجی بی معنی خواهند بود. راههای زیادی با مزایا و معایب خاص خود برای این کار وجود دارد که از این بین روش اجزا محدود یکی از بهترین روشها برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی است .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92