بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون :دانلود پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-2- 6  مباحث آیین نامه ای

2-2-6- 1  تقسیم بندی اتصالات از دیدگاه آیین نامه ها

الف) انواع  اتصالات براساس آیین نامه BS449 :

این آیین نامه سه نوع اتصال رامطرح می کند:

اتصال ساده : در این اتصال فرض می شود که تیر وشاه تیرها به صورتی به ستون متصل شده اند که فقط برش را انتقال می دهند و انتهای آنها در برابرچرخش آزاد است.

  • اتصال نیمه صلب: در این اتصال مقداری صلبیت برای اتصال منظورشده ودر این حالت 10% لنگرانتهایی تیر به اتصال داده می شود ومانند دو سرساده منظورمی شود.
  • اتصال صلب : این اتصال براساس اتصال کامل تیر به ستون با انتقال کامل لنگر،بدون چرخش می باشد .

ب) انواع اتصالات براساس آیین نامه AISC:

این آیین نامه براساس تنش مجاز اتصالات را به سه دسته صلب، ساده و نیمه صلب تقسیم نموده وبراساس روش حدی اتصالات رابه دودسته کاملاً مقید ونیمه مقید تقسیم می کند .

ج) انواع  اتصالات براساس آیین نامه Eurocode3:

این آیین نامه سه نوع اتصال را بیان می کند 1)  صلب  2)  نیمه صلب  3) مفصلی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92