بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

تکه هایی از متن :

3-4-4- آزمایش برش مستقیم[1]

در همه مسائل مربوط به پایداری خاک از قبیل طراحی پی­ها، دیوار­های حائل و خاکریز­ها، داشتن اطلاعات کافی راجع به مقاومت خاک ضروری است. اندازه گیری و تعیین مقاومت خاک­ها به ویژه برای ­خاک­های چسبنده که در محل پایداری خاک اهمیت و کاربرد زیادی دارد، جزء مباحث پیچیده در مکانیک خاک می­باشد.

مقاومت خاک در قسمت­های مختلف منحنی که معرف معیار گسیختگی مصالح است، اسامی مختلفی دارد که شامل مقاومت کششی، مقاومت برشی و مقاومت فشاری می­باشد. لیکن می­توان گفت که مقاومت برشی خاک، عمده ترین عامل در تعیین رفتار خاک ها می­باشد. مقاومت برشی خاک، مقاومت داخلی در واحد سطح آن است، یعنی مقاومتی که خاک می­تواند برای تاب آوردن در برابر گسیختگی و لغزش در امتداد هر صفحه دلخواه در داخل خود بسیج کند. مشخص است که موضوع مقاومت برشی برای بررسی مسائل پایداری خاک از قبیل باربری و پایداری شیب­ها و شیروانی­ها و فشار افقی موثر بر روی سازه های نگهدارنده خاک کاربرد دارد.

[1] – این آزمایش طبق استاندارد ASTM D 3080-90 می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

Author: 92