بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری:پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

تکه هایی از متن :

نتیجه­گیری

مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل­های آزمایشگاهی بوده و به منظور بررسی اثر پلیمر پلی وینیل الکل در بهبود خواص مکانیکی و ژئوتکنیکی ماسه بادی می­باشد. آزمایش­ها به منظور یافتن مقدار بهینه پلیمر برای بهبود مقاومت CBR و همچنین بهبود مقاومت فشاری و برشی انجام شد. بر اساس نتایج به­دست آمده می­توان موارد ذیل را بیان کرد.

۱-طبق نتایج آزمایش­های تراکم، با افزودن پلیمر فوق به خاک تا ۰/۲ درصد وزنی، وزن مخصوص خشک حداکثر افزایش و رطوبت بهینه کاهش می­یابد. با افزایش مقدار درصد پلیمر، وزن مخصوص خشک حداکثر روند کاهشی به خود می­گیرد و بر رطوبت بهینه افزوده می­شود.

۲-آزمایش­های CBR نشان دادند افزودن پلیمر پلی وینیل الکل به ماسه بادی مقاومت CBR را به میزان بسیار قابل توجهی افزایش می­دهد. افزایش مقاومت در مقادیر بیشتر از ۰/۵ درصد وزنی پلیمر سیر نزولی به خود می­گیرد.

۳-چون پلیمر فوق در آب قابل حل است، به منظور حفاظت مخلوط خاک و پلیمر در برابر رطوبت از سیمان استفاده شد. استفاده همزمان از پلیمر و سیمان همچنین سبب افزایش در مقاومت CBR نیز می­شود.

۴-با انجام آزمایش­های برش مستقیم مشخص شد افزودن ۰/۲ درصد از پلیمر مذکور پارامترهای مقاومت برشی خاک را تا حد بسیار خوبی افزایش می­دهد ولی شکست خاک در این حالت شکست ترد بود. برای رفع این مشکل از الیاف تایر استفاده شد. استفاده از الیاف تایر هم پارامترهای مقاومت برشی خاک را افزایش می­دهد هم نمونه را شکل پذیرتر می­کند. درصد بهینه الیاف برای این حالت ۰/۶ درصد وزنی خاک بود.

۵- آزمایش­های فشاری تک محوری نشان دادند که افزودن پلی وینیل الکل، مقاومت فشاری و برشی خاک را بهبود می­بخشد. همچنین مشخص شد ترکیب همزمان پلیمر، سیمان و الیاف به خاک بیشترین تاثیر را در اصلاح خصوصیات ماسه بادی دارد؛ چرا که در این حالت هم بر مقاومت فشاری و برشی نمونه افزوده شده، هم شکل پذیری نمونه بیشتر است و شکست نمونه نرم بوده و هم در برابر رطوبت مقاوم می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

Author: 92