بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS-دانلود پایان نامه ارشد

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS

تکه هایی از متن :

1- 7-5افزایش تنش تسلیم متاثر از شکل دهی سرد

باعث ایجاد سخت شدگی کرنشی نوار فولادی در محل گوشه ها شده،این سخت شدگی موجب تنش تسلیم ومقاومت نهایی کناره ها می شود.به دیلی این افزایش مقاومت تسلیم میانگین می تواند بیش از 25 درصد بزرگتر از مقاومت تسلیم نوارهای فلزی قبل از شکل دهی باشد.این افزایش باعث ایجاد یک ظرفیت باربری قابل ارزیابی در مقاومت طراحی می شود.

 

1- 7-6 روش محاسبه خطی خواص مقاطع

با توجه به یکنواختی ضخامت مقاطع دراین گونه سازه خواص مقاطع را می توان به صورت ساده شده خطی (میان تار مقطع) محاسبه و از ضخامت t صرف نظر نمود و در انتها t را وارد نمود (A=1.t    ,  1=1xt , ………………)

 

1- 7-7 فرم منحنی خستگی

تغییر شکل نسبی برای فولاد نورد گرم معمولاً نیز (نقطه تسلیم مشخص است) و برای سرد نورد شده که حالت نرمی بیشتری دارد به صورت منحنی است که مدول آن را کمی کمتر از گرم نورد شده به حساب می آورند.

 

1- 7-8 نرمی یا DUCTILITY

فلزی را شامل می شود که تغییر شکل پلاستیک را بدون شکستن تحمل نماید که برای توزیع خستگی پلاستیک در اتصالات مورد توجه می باشد .نرمی فلزبوسیله تست کششی یا تست خمش BEND و یا تست شیار NOTCHTEST اندازه گیری می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSF با استفاده از نرم افزار ANSYS