بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده :پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

  • نتایج

در این تحقیق، تیر بتنی عمیق با بازشو بدون تقویت و همراه با تقویت CFRP مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی رفتار تیر مدل آزمایشگاهی تیر بتنی عمیق با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل سازی شده و نتایج آزمایشگاهی و مدل نرم افزای با استفاده از نرم افزار آباکوس با تقریب بسیار نزدیک به هم شبیه سازی شدند. بعد از تایید مدل با نرم افزار آباکوس در داخل تیر بتنی بازشوهایی به صورت مربع و دایره ای در مرکز تیر بتنی عمیق قرار داده شد. برای هر کدام از بازشوها دو اندازه ی متفاوت 150 و 200 میلیمتر مورد مطالعه قرار گرفت که در ادامه به مقایسه و شرح و تفسیر نتایج پرداخته می شود:

 

  • تیر های عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای عملکرد بهتری را نسبت به تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی مربعی از خود نشان داده است.

 

  • معمولاً ضعف نمونه ها به دلیل ترک بین وجه داخلی تکیه گاه و ناحیه تحت فشار در زیر محل بارگذاری است. پس از تقویت به سبب اثر محصور کنندگی ورق CFRP پخش و رشد ترک در مقایسه با حالت بدون تقویت با افزایش بار کاهش می یابد، طوری که بارهای بزرگتری را برای نفوذ ترک بحرانی به قسمت فوقانی نمونه ها نیاز می باشد، و این امر سبب افزایش بار نهایی می شود.

 

  • نمودارهای تیر تقویت شده با یک لایه ورق CFRP نزدیک به نمونه های بدون تقویت  می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از یک لایه ورق CFRP تاثیر کمی در افزایش ظرفیت باربری داشته و جهت افزایش ظرفیت باربری تا رسیدن به میزان ظرفیت باربری لازم، جهت برطرف نمودن ضعف تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو، می بایست از تعداد لایه های CFRP بیشتر و با ضخامت های بیشتر استفاده نمود. افزایش لایه های ورق تا اندازه معینی سبب کنترل بهتر رشد ترک ها شده و ظرفیت باربری نمونه ها را افزایش می دهد.

 

  • همچنین نتایج نشان می دهد که چسباندن ورق CFRP در نمونه ها موجب افزایش سختی نمونه ها خواهد شد که این موضوع سبب کاهش تغییر مکان تیر می شود و در صورت استفاده از تعداد لایه های بیشتر، تغییر مکان نمونه ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.

 

  • با تغییر ابعاد بازشو دایره ای و مربعی تاثیر کمی در باربری تیر بتنی عمیق مشاهده می شود. یکی از مواردی که به نظر موجب کاهش تاثیر ابعاد در ظرفیت باربری تیر بتنی عمیق شده است، مقدار کم این تفاوت می باشد و تفاوت اندازه بازشوها تنها 5 سانتیمتر می باشد.

 

  • در مورد نوع بازشوها می توان نتیجه گرفت که عملکرد بازشوهای دایره ای بهتر از بازشوهای مربعی بوده و توزیع تنش در گوشه های بازشوی مربعی به مراتب بیشتر از سایر نقاط بازشو می باشد و در گوشه ها تمرکز تنش بیشتر است. در حالی که، در بازشو های دایره ای توزیع تنش در تمامی بازشو یکسان است.

 

  • در مورد نمونه های تقویت شده با CFRP با استفاده از نمودارها مشاهده می شود که افزایش کمی از مقاومت و شکل پذیری در تیرعمیق بتن مسلح با بازشو ایجاد می کند، و دلیل این تعداد لایه های استفاده شده در این مطالعه است که تنها یک لایه مورد استفاده قرار گرفته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

Author: 92