بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-5- انتقال آب بين حوضه­اي از ديدگاه مديريت جامع منابع آب:

مديريت جامع منابع آب مفهومي است كه در سال­هاي اخير براي كاهش مشكلات مربوط به بهره­برداري بيش از حد از منابع آب و تضمين پايداري محيط­زيست و نيل به توسعه پايدار مطرح شده و بر پايه سه اصل كارائي (از نظر اقتصادي و فني)، عدالت اجتماعي و پايداري محيط­زيست بنا شده است.

2-6- معیارهای انتقال آب بین حوضه­ای از ديدگاه توسعه پایدار :

 • تأثیر پروژه در طرح آمایش سرزمین.
 • زیرساخت بودن پروژه در منطقه.
 • تأثیر پروژه در مهار و کنترل آب­های جاری و به ویژه آب­های مشترک مرزی.
 • وابستگی صنایع و کشاورزی و شرب به آب انتقالی در دو حوضه مبدأ و مقصد.
 • بررسی پتانسیل­های موجود در حوضه مبدأ.
 • بهبود اراضی کشاورزی و افزایش تولید محصولات ، اثر بخشي درکارآفرینی و ایجاد مشاغل درجهت محروميت زدايي در مناطق روستايي فاقد زير ساخت هاي اقتصادي.
 • بررسی کیفیت آب در حوضه مبدأ از سرچشمه تا پایین­دست ضمن برآورد نيازهاي زيست محيطي محل تخليه جريان مانند تالاب ها و درياها.
 • بررسی تغییرات سطح ایستابی در حوضه مبدأ و نشست اراضی در صورت پایین افتادن سطح آب­های زیرزمینی.
 • اثرات پروژه بر حذف و یا تخریب جاذبه­های گردشگری.
 • برقراری عدالت اجتماعی در تخصیص آب حوضه­ای و الزام محرومیت زدایی از حوضه­های مبدأ و مقصد.
 • بروز تبعات مضر اجتماعي-اقتصادي وتأثيرات بالقوه آنها بر روند مهاجرت از حوضه مبداء به مقصد با توجه به نقش آب در اين فرآيند.(محبی:3، 1390)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92