بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه :دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-10- افزايش ميزان آسيب‌پذيري سيستم‌هاي تامين آب:

در بسياري از شهرهاي بزرگ، پيشي گرفتن سرعت افزايش نيازهاي آبي از مجموع منابع موجود در حوزه از يک سو و عدم تطابق زماني پيک تأمين با پيک مصرف از سوي ديگر، برنامه‌ريزي دقيق‌ براي تأمين نيازها و مديريت مصرف را  حائز اهميت نموده است.  اين چالشها در کنار بروز دوره‌هاي کم آبي و ترسالي و بحران‌هاي ناشي از شکست سيستم انتقال  و يا آلودگي گسترده درسيستم،ضرورت تدوين سياستهاي خاص پايش و بهره‌برداري از سيستم را دو چندان نموده است.

براي دستيابي به چنين اهدافي افزايش سسيتم توانمندي سامانه هاي عرضه منابع آب براي وضع موانع ومعضلات وجلوگيري از بروز شرايط بحراني ضروري مي‌باشد.[1]

 

2-11- افزايش نياز در بخش‌هاي مختلف صنعتي و کشاورزي:

هر چند ميزان مصرف در بخش صنعت بسيار کمتر از بخش کشاورزي است، اما تمرکز صنايع در موقعيت‌هاي خاص ونيز کيفيت خاص آب مورد نياز براي برخي صنايع و نيز حجم بالاي آب مورد نياز براي مواردي چون خنک کردن سيستم‌هاي صنعتي از جمله موارد تنش زا مي‌باشند. به عنوان نمونه افزايش صنايع در اطراف رودخانه زاينده‌رود مشکلات زيست محيطي و آلودگي آن را به دنبال داشته است. (محبی:109، 1389).

لذا ضرورت دارد جهت نيل به اهداف توسعه پايدار ضمن فراهم شدن تمهيدات مناسب براي تأمين نيازهاي مصرف يكپارچگي و تماميت سامانه هاي زيست بومي و زيست محيطي نيز حفظ وصيانت گردد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92