بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-10-4- شیب زمین:

مقدار زاويه سطح زمين با افق ويا به عبارتي سربالايي و سرازيري سطح زمين را شيب آن نامند كه در برخي از زبانهاي پارسي دري مانند دزفولي براي آن عبارت “بندار” مصطلح است .

بطور کلی شیب هر امتداد عبارت است از نسبت فاصله قائم ( با اختلاف ارتفاع) دو نقطه به فاصله افقی میان همان دو نقطه . وضعیت شیب هر امتداد را به دو صورت شیب درصد و با شیب بر حسب درجه بیان می کنند که شیب درصد متداول ترین روش بیان وضعیت شیب است.

1-10-5- شیب در صد:

تعداد واحدهای فاصله قائم یا اختلاف ارتفاع به ازاء هر صد واحد از مسافت افقی.

100 ×(مسافت تبدیل شده به مقیاس /اختلاف ارتفاع)=درصد شیب

به طور مثال: اگر ارتفاع منحنی های مربوط به نقاط M و N به ترتیب 100 و 700 متر باشد و فاصله بین این نقاط 3 سانتیمتر باشد، در مقیاس 1:100000 مقدار درصد شیب چنین خواهد شد.

0.020=100*(3000/100-700)= درصد شيب

1-11- نوآوري پژوهش:

اگرچه مطالعاتي در زمينه انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه سيمره انجام گرفته لكن بدليل اهميت موضوع در توسعه پايدار منطقه محروم، بهره برداري از تأسيسات وابنيه هاي ايجاد شده، مطالعاتي وراء آنچه در قالب طرح توجيهي انجام گرفته ضروري بنظر ميرسد. براي همين منظور پژوهش حاضر تلاش درصحت انجام يك بررسي و مطالعه كاربردي روي مؤلفه هاي انتقال آب و بروز نمودن وضعيت هيدروليكي در سازه مورد مطالعه است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92