بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-8-  فرضيه‏هاي تحقیق:

در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق، فرضیاتی  مطرح گردیده اند که به شرح ذیل آورده شده اند:

ترتیب فرضیات این تحقیق عبارتند از:

  • شرایط توپوگرافیکی و شیب زمین از مهمترین چالش هاي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره می باشد.
  • تفاوت ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین مشکلات در انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره می باشد.

1-9- محدودیت های تحقیق:

نظير بيشتر پژوهش ها، اين نيز تابع يك سلسله محدوديت هاي زماني و مكاني وبرخي از عوامل بدون كنترل خارجي مي باشد.

1-9-1- قلمرو زماني ومكاني تحقيق:

ضرورت بيان قلمرو زماني بيشتر به مخاطبين كمك نموده تا با توجه به پارامترهاي زماني يافته هارا تجزيه وتحليل و از آنها استنتاج نمايد.لذا اين امكان براي وي فراهم ميگردد تا نقش مؤلفه هاي فني مهندسي ، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي را درنتايج تحقيق بهتر بشناسد. یک دوره زمانی يكساله براي اين تحقیق يعني سال1392روي چگونگي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره مي باشد.

1-9-2 محدودیت های خارج از کنترل:

تعدادي ازمؤلفه هاي محدود كننده كه پژوهشگر كمترين دخالتي دركم وكيف آنها دارد وجود داشته كه اهم آنها بشرح ذيل مي باشد:

  • وجود مسیر ها و شیوه های انتقال آب متعدد، اطلاعات ناکافی در رابطه با مسیر های انتقال
  • عدم حضور برخی از افراد مشخص شده در نمونه آماری تحقیق
  • دسترسی ناكافي به منابع و مراجع علمی جهت تدوین کار تحقیقی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92