بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

اکتبر 9, 2018 Off By 92
پایان نامه  

دادرسی از منظر دادرسان و حاکمان،هیچگاه غیر منصفانه و ناعادلانه نبوده است.هیچگاه نبوده است که قاضی به ناروا حکم کند.همواره،حتی بدترین حاکمان نیز از انصاف دم زده و از بی انصافی برائت جسته اند.بنابراین،شاید بتوان تاریخ دادرسی منصفانه را با تاریخ قضاوت بشری(به معنای صرف حل اختلاف بین حداقل  دو نفر)،یکی دانست.در این صورت،اولین دادرسی منصفانه را می توان همان نخستین دادرسی دانست که در  تاریخ روابط بشری صورت گرفته است.از طرف دیگر،اگر از منظر کسانی نگاه کنیم که نتیجه دادرسی علیه منافع آنها است،دادرسی همواره غیر منصفانه تلقی می شود.از نظر این گروه از اشخاص،غیر منصفانه بودن جریان رسیدگی باعث شده است که منافع«مشروع»آنها تحت تأثیر نامطلوب قرار بگیرد.

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

این دوره را که طی آن دسته ای دادرسی را همواره منصفانه و دسته ای دیگر آنرا غیر منصفانه تلقی کرده اند،می توان دوره غلبه اصول محتوایی بر دادرسی به شمار آورد.در این دوره،ضعف آیین دادرسی نشان از این دارد که دادرسان و دادرسی شوندگان در دادرسی ها بیشتر از شکل،ذهن دادرسان را به خود مشغول کرده بود.رواج شکنجه و انواع دیگر اقداماتی که هم اینک از نظر ما،غیر منصفانه و حتی ظالمانه تلقی می شود،دقیقاً به این خاطر بود که ذهن قضایی سنتی فقط به نتایجی که از دادرسی به وجود می آید توجه داشت و نه به فرآیند اجرای دادرسی.