بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

تکه هایی از متن :

  2-3-5-3-2روش مسير جايگزين

 

در روش مسير جايگزين سازه به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند خرابی موضعی پیش‌آمده را جذب کرده و مسير جديدی برای انتقال بارها به وجود آورد. در اين روش حذف المان اصلی و بحرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سازه برای تعيين اثر حذف اين المان، آناليز می‌شود. وقتی يک المان سازه‌ای برداشته می‌شود، سازه باقيمانده بايستی پايدار باشد تا اينکه بتواند بارهای موجود در آن المان را برای يک مدت زمان کافی (حداقل برای تخليه با امنيت سازه و بازرسی وسعت خرابی) تحمل نمايد]24 و 26[.

نکته مهمی که در اينجا بايستی ذکر شود، در نظر گرفتن اثر بارهای غيرعادی به وسيله حذف المان می‌باشد. به عبارت ديگر اثرات بارهای غيرعادی به سازه با حذف اعضا و المان‌های بحرانی متوازن می‌شود. اگر مسير جايگزين يا حالت تعادل جديدی برای بارها ايجاد شود، سازه پايدار خواهد ماند، در غير اين صورت ناپايدار خواهد شد. در حالتی که سازه ناپايدار می‌شود، می‌توان برای ايجاد پايداری بعضی از المان‌ها را تقويت کرد. تقويت می‌تواند شامل عضو بحرانی و يا اعضای مجاور آن باشد[25].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *