بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي

تکه هایی از متن :

چكيده مطالب:

در سال‌هاي اخير مبحث جداساز لرزه‌اي به طور خاص در طراحي لرزه‌اي ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است هدف اصلي از اين كار جداسازي سازه از زمين بجاي استفاده از روش‌هاي مرسوم مقاوم سازي مي‌باشد. تجهيزاتي كه در ايزوله كردن پاية ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند داراي دو مشخصه مهم مي‌باشند:

انعطاف پذيري افقي و قابلیت جذب انرژی.

انعطاف پذيري سيستم جداگر سبب افزايش زمان تناوب اصلي سازه و خارج شدن آن از محدودة انرژي مخرّب زلزله مي‌شود، از سوي ديگر خاصيت جذب انرژي سبب افزايش ميرائي و در پي آن سبب كاهش تغيير مكان زياد ناشي از انعطاف پذيري جانبي سيستم جداگر مي‌شود.

در مطالعه اخير جهت بررسي رفتار سازه‌ها با جداگر و با پايه ثابت پس از بر شمردن انواع جداسازهاي لرزه‌اي و طراحي جداساز و تمهيدات آئين نامه در مورد سازه‌هاي جداسازي شده به تحليل غيرخطي اين نوع سازه‌ها پرداخته شده و رفتار هر كدام از سازه‌ها از لحاظ شتاب- پريود- برش و … مورد بررسي قرار گرفته شده است و در ادامه سازه جداسازی شده بر اساس نسبت میرایی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت میرایی 4% و 9%و 10% و 11% و 20% باهم مقایسه گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج نشان میدهد با افزایش زمان تناوب شتاب کاهش می یابد و افزایش میرایی باعث کاهش بیشتر شتاب در سازه می شود با افزایش زمان تناوب تغییر مکان کلی سازه افزایش می یابد ولی افزایش میرایی تا حدود زیادی آنرا کنترل میکند در حالت کلی در مقایسه سازه جداسازی شده با سازه بدون جدا ساز نتايج تحليل حاكي از آن است كه شتاب طبقات و برش طبقات، در سازة جداسازي شده كمتر است و تغيير مكان جانبي در سازه جداسازي شده نسبتاً زياد است و براي حل اين مشكل بايد از مستهلك كننده انرژي يا ميراگر استفاده شود در سيستم جداساز با افزايش میرایی قابلیت جذب انرژي در سازه افزایش می یابد و كاهش شتاب منجر به كاهش نيروي وارده به سازه مي‌گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي