بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

5-5- خلاصه نتايج

1-آنچه مشخص است با افزایش ارتفاع , ضریب رفتار محاسبه شده به مراتب کوچکتر می شود.

2- ضریب رفتار های موجود در آیین نامه های طراحی کلی بوده و قابلیت اعتماد به سازه در آنها تا حد زیادی مورد تردید می باشد.

3- ارائه یک ضریب رفتار منحصر به فرد برای یک نوع سیستم سازه ای غیر ممکن می باشد.

4- طبق آنچه در این پایان نامه ارائه شده است , برای سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط و مهاربند زانویی ضریب رفتار 5.5 الی 8 معرفی می گردد.

5- از آنجا که نتایج این محاسبات محافظه کارانه بوده است می توان با قضاوت مهندسی از اعداد بزرگتر نیزبرای ضریب رفتار استفاده نمود اما آنچه قابل اطمینان می باشد استفاده از ضریب رفتار 8 برای سازه های کوتاه و تا شش طبقه و همچنین استفاده از ضریب رفتار 5.5 الی 6 برای سازه های بلند یازده تا پانزده طبقه می باشد.

 

5-6- پيشنهادات

در اين تحقيق براي مطالعه عوامل مؤثر بر ضريب رفتار سازه از آناليز بارافزون استفاده شده است، براي ادامه تحقيقات از روش هاي تحليل ديناميكي غيرخطي و يا تحليل تاريخچه‌ زماني غيرخطي پيشنهاد مي‌شود.

در اين تحقيق تمامي مدل ها داراي سه دهانه بوده‌اند و عضو زانويي در بالاي قاب قرار داشت كه براي ادامه تحقيق مي‌توان اثر دهانه‌هاي مختلف و همچنين وجود عضو زانويي در پايين قاب را مورد ارزيابي قرار داد.

در اين تحقيق طول عضو زانويي ثابت است به طوري كه عمدتا درخمش به فيلم مي‌رسد. پيشنهاد مي‌شود عملكرد مهار بند زانويي با طول عضوهاي مختلف براي زانويي مورد ارزيابي قرار بگيرد.

مطالعه بر روي سازه هايي با ناپيوستگي و يا نامنظمي مهار بند زانويي در ارتفاع و همچنين تركيب سيستم مذكور با انواع سيستم هاي باربر لرزه‌اي و تغيير موقعيت مهار بند زانويي يقيناً نتايج قابل توجهي را بدنبال خواهد داشت.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

Author: 92