بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP:دانلود پایان نامه عمران

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

2 – 3 – 6 – 3  خصوصيات ترک خوردگي در تيرهاي بتني مسلح با الياف فلزي تحت اثر بارهاي کوتاه مدت و بلند مدت

در سال 1994، Tan et al.[11] خصوصيات ترک خوردگي در تيرهاي بتني مسلح با الياف فلزي تحت اثر بارهاي کوتاه مدت و بلند مدت را بررسي نمود و يک روش عددي براي تخمين بيشينه عرض ترک در تيرهاي بتن آرمه با الياف فلزي تحت اثر بارهاي کوتاه مدت پيشنهاد نموده است. اين روش براي مقاومت ترک خوردگي، مقاومت در مقابل رشد ترک و کاهش کرنش کششي در فلز در هنگامي که الياف فلزي وجود دارند، در نظر گرفته شده است. بر پايه تحليل مرتبط، يک فرمول نيمه تجربي براي عرض ترک درازمدت در تيرهاي SFC مسلح شده با الياف فلزي زير اثر بارهاي بلند مدت نيز ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد که استفاده از الياف فلزي به ميزان زيادي عرض ماکزيمم ترک را در تيرهاي بتني مسلح کاهش مي دهد. نتايج تحقيق به صورت زير خلاصه شده است:

  1. براي تيرهاي تحت اثر بارهاي افزايشي با سرعت ثابت، استفاده از الياف فلزي تاثيرکمتري در عرض ترک داشتند. در تيرهاي تحت اثر بارهاي طولاني مدت، افزايش در عرض ترک کمتر بود و در سن هاي کوچکتري براي تيرهاي مسلح SFC از تيرهاي بتني مسلح معمولي ثابت شده بود. در هر دو حالت تاثير سودمند الياف با افزايش ميزان درصد الياف بيشتر مي شود.
  2. يک روش ساده و منطقي براي تخمين عرض ترک در تيرهاي بتن آرمه مسلح SFC زير اثر بارهاي افزايشي با سرعت يکنواخت ارائه شد. روش ارائه شده، خصوصا در سطح بارهاي سرويس به صورت معقولي مناسب تشخيص داده شد.
  3. براي اهداف طراحي، يک عبارت ساده تجربي براي پيش بيني عرض ترک در تيرهاي مسلح SFC از روي عرض ترک در تيرهاي بتني مسلح معمولي استخراج شد.


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP