بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP:دانلود پایان نامه ارشد عمران

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

2 – 3 –4    خصوصيات الياف فلزي براي مسلح کردن بتن اليافي

استفاده از الياف فلزي تا 5% حجمي، مقاومت ترک خوردگي در بار اولين ترک را تا 5/2 برابر مقاومت مصالح نامسلح و به صورت جزئي مقاومت خمشي را نيز افزايش مي دهد. مقاومت کششي ترک خوردگي نيز، همانند مقاومت کششي معمولي، 5/1 تا 5/2 برابر افزايش مي يابد. الياف مسلح کننده، شکل پذيري عضو را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهند (10 تا 15 برابر و يا بيشتر  از بتن هاي معمولي).

ظرفيت نهايي تحمل بار در تيرهاي بتني مسلح با الياف، به صورت مستقيم به الياف و بتن احاطه کننده آن بستگي دارد. الياف، بعد از ترک خوردگي همزمان با انتقال بار به آن ها به سرعت متصل مي شوند. مقاومت نهايي (گسيختگي) تيرها، که در آن الياف با بيرون کشيده شدن دچار شکست مي شوند، بيش تر از مقاومت نهايي تير غير مسلح نخواهد بود. اگر چسبندگي بين دو رويه، بسيار خوب باشد، الياف مي توانند مقاومت مناسبي در برابر بار بعد از ترک خوردگي ماتريس ايجاد نمايند و در اثر افزايش زياد بار در مقاومت نهايي گسيخته گردند.

علاوه بر تقويت شکل پذيري و مقاومت در اولين ترک و مرحله نهايي، الياف فلزي در تقويت مقاومت ضربه، مقاومت برشي، مقاومت خستگي، مقاومت تورق، مقاومت سايشي، مقاومت در خرابي چرخه هاي يخ زدگي و ذوب شدگي، مقاومت در برابر شوک و بارهاي ضربه اي، مقاومت شکست و اصطکاک نيز موثر هستند[9].


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP