انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-9- بررسی ادبیات تحقیق:

انتقال آب بین حوضه های آبگیر و یا سرچشمه های اصلی يكي از مباحث جنگجال برانگيز در ادبيات مهندسي هيدروليك و منابع آب بوده است كه اهم مطالب آن ذيلاً تبيين ميشود.

از منظر ریکاردو]1989[[1]،فعاليت‌هاي عمده در مديريت منابع آب عبارتند از تدوين سياست‌هاي مديريت منابع آب، تلاش براي دستيابي به اهداف سياست‌ها و ارزيابي تأثيرات آنها مي باشند. سياست‌هاي کلان مديريت منابع آب نحوه بهره‌برداري از اين منابع را با اهداف توسعه ملي مشخص مي‌سازند. اولين مرحله تدوين سياست‌هاي کلان مديريت منابع آب،  ارايه گزينه‌هاي متفاوت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود و اهداف توسعه منابع آب است.

بنظر مولدن[2]، 1990، ترسک[3] 1980 و آمن[4] 2002 محدود بودن حجم آب قابل دسترس همراه با توزيع ناهمگن زماني و مکاني منابع موجود در زمره عواملي هستند که مشکلات موجود را تشديد مي كنند. انتقال آب از حوزه‌اي به حوزه ديگر براي برقراري توازن و توزيع همگن يکي از مهمترين و مؤثرترين راه‌هاي تأمين نياز آبي در اين مناطق مي باشد. از منظر چنين تفكري اجراء طرحهاي انتقال بين حوضه اي ميتواند تأثيرات سازنده اي چون  تغذيه منابع آب زيرزميني در حوضه مقصد يا مسير بين مبدأومقصد، ايجاد پايداري اکولوژيکي و افزايش توليد محصولات از طريق بهبود الگوي كشت در پايين دست و اشتغال زايي داشته باشد كه ساختار اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي پايين دست را دگرگون خواهد كرد.

از ديدگاه مانز][5]1999 [انتقال آب بين حوزه اي بايد در قالب منافع ملي و مطالعات جامع منطقه اي ارزيابي شود و اگر در اين رهگذر با حفظ منافع زيست محيطي واقتصادي منطقه مبداء مي‌تواند وضعيت اجتماعي منطقه ديگري را متحول کرده و باعث گشايش اقتصادي آن گردد. در مرحله اول تصميم‌گيري براي انتقال آب، شبيه‌سازي و مدل‌سازي سيستم براي تعيين گزينه‌هاي مناسب مطرح مي‌گردد. در مرحله بعدي براي مقايسه گزينه‌هاي مختلف، از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره با نگرش حل اختلاف استفاده مي‌شود. در اغلب موارد انتخاب گزينه نهايي به عواملي چون امكانات مالي، وجود نهادهاي حقوقي وتشكيلاتي ومطالعات زيست محيطي و اجتماعي يک منطقه بستگي دارد. جايگاه مدل‌هاي چانه‌زني بر اساس نظريه مصالحه، پايه و اساس قوي و قابل استفاده در برخوردهاي سيستمي در مواجه شدن با تضادهاي منطقه‌اي و ملي مي‌باشد.

نياز به تخصيص آب به مرور زمان و در واكنش به ساير متغيرها در نظام حاكم تغيير مي كند بگونه اي كه هرگونه تغيير در يک بخش سيستم به تغييرات ناخواسته در ديگر قسمتهاي آن مي انجامد.

به منظور بررسي نيازهاي آينده يک منطقه و پيش‌بيني‌هاي مرتبط با آن بايد ديناميک يک سيستم يا منطقه را بررسي نمود. مزيت استفاده از رويکرد پويايي‌هاي سيستم در تصميم‌گيريها، در نظر گرفتن مجانبهاي آن و بررسي تغييرات مورد انتظار آن است.[6]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92