انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

2-4-9-4 سادگی، منطقی و با لحاظ ویژگی‌های خاص

ظاهر سادة‌ AIMSUN و وجود روش های مبتنی بر ادراک مستقیم جهت مدل‌سازی و همچنین وجود ابزارهای مؤثری در واسط‌های گرافیکی کاربر، طراحی گرافیکی، معماری و غیره موجب تسهیل ساخت مدل در AIMSUN نسبت به سایر نرم‌افزارهای رقیب و مشابه گشته است. این ویژگی‌ها باعث افزایش سرعت پروژه خواهد شد. ابزاری مانند مشاهده جدول‌ها، جستجوی فیلتر شده، ویرایش اطلاعات بطور گروهی و بررسی میزان حجم کارهای تکراری و کسل کننده در شبکه را به حداقل می‌رساند. ویژگی‌هایی از قبیل  copy/paste، undo/redo و hyperlink بطور استاندارد وجود دارند. لیکنAIMSUN  در واقع می‌تواند جزئیات ریز مدلهای ترافیکی زیر را لحاظ نماید:

تعریف چراغ‌های راهنمایی هوشمند با تمامی استانداردها

تعریف برنامه چراغها با رویکرد اولویت دادن به حمل و نقل عمومی

تعریف استراتژی‌های پیچیدة مدیریت ترافیک با استفاده از trigger ها و رویدادها در شبکه مانند تصادفات، سد معبر، تغییر مسیر خودروها بر اساس حجم ترافیک پیش رو و یا پیام‌های ترافیکی از طریق رادیو، تابلوهای متغیر پیام خبری ، کنترل حجم خودروهای ورودی یا مترینگ رمپ و  غیره

وارد نمودن و ویرایش اطلاعات  OD

مدیریت سناریوها، تکرارها و اجرای مدلهای شبیه‌سازی

تولید خروجی‌ها به صورت نمودار، انیمیشن، جدول و یا بانک اطلاعات در دسترس که می‌توانند  از یک یا چند  اجرای شبیه‌سازی بدست آمده باشد[10].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92