انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

3-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک
ابزارهای آنالیز ترافیک برای کمک به متخصصان حمل‌ونقل جهت ارزیابی استراتژی‌هایی که نشان دهنده بیشترین نیازهای حمل‌ونقل حوزه قلمرو خود می‌باشد، طراحی شده‌اند. به طور خاص، ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک به کارورزان در موارد زیر می‌توانند کمک کنند[20]:

بهبود فرآیند تصمیم گیری: ابزارهای آنالیز ترافیک به کارورزان در رسیدن به تصمیمات بهتر برنامه‌ریزی/ مهندسی برای مشکلات حمل‌ونقل پیچیده کمک می‌کنند. این ابزارها برای تخمین تأثیر به کارگیری مدیریت ترافیک و استراتژی‌های دیگر و همچنین برای کمک به تعیین اولویت‌ها در میان پروژه‌ها استفاده می‌شوند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند یک رویکرد منسجمی برای مقایسه­پیشرفت‌های بالقوه یا جایگزین ارائه کنند.

پتانسیل پروژه­های ترافیکی آینده: از ابزارهای آنالیز ترافیک می‌توان برای آنالیز شرایط ترافیکی پروژه آینده استفاده قرار داد. این امر به ویژه برای بهبود برنامه‌ریزی بلند مدت و ارزیابی تأثیر آینده آن،  مفید است.

ارزیابی و اولویت‌بندی گزینه‌های عملیاتی/ برنامه‌ریزی: به طور معمول شامل مقایسه شرایط « عدم ساخت » باگزینه ها(پیشنهاد ها)، که شامل انواع مختلفی از پیشرفت‌های بالقوه است. اثرات به عنوان اندازه‌گیری عملکرد گزارش شده و به عنوان تفاوت بین عدم ساخت و سناریوی گزینه‌ها (پیشنهاد)ها تعریف شده است. نتایج می‌تواند جهت انتخاب بهترین گزینه یا بهبود اولویت‌بندی، افزایش احتمال داشتن یک آرایش موفق مورد استفاده قرار گیرد.

بهبود طراحی و ارزیابی زمان و هزینه‌ها: ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک در مقایسه با مطالعات آزمایشی، آزمایشات میدانی و یا هزینه اجرای کامل پروژه، نسبتاً کم هزینه هستند. علاوه براین، ابزارهای تحلیلی می‌توانند برای ارزیابی ترکیب آرایش چندگانه و یا سایر سناریوهای پیچیده در یک مدت زمان نسبتاً کوتاه مورد استفاده قرار گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92