الگوی تصمیم گیری

اکتبر 8, 2018 Off By 92
پایان نامه  
در الگوی تصمیم گیری دو مساله اساسی مصلحت زندگی و علاقه دو فرد را باید در نظر داشت.

مصلحت بدون در نظر گرفتن علاقه طرفین، ایجاد مودت و رحمت را دچار مشكل می سازد و علاقه بدون رعایت مصلحت، تداوم علاقه را با مشكل روبرو می سازد. با این نگاه سه الگوی استبدادی، استقلالی و مشاركتی وجود دارد الگوی استبدادی یا جمع گرایی افراطی مبتنی بر انتخاب و تصمیم دیگران (والدین، خویشاوندان، بزرگترها) می باشد در این الگو نقشی برای دو فرد دیده نمی شود ویا محوریت ندارد. در بهترین وضعیت، این الگو می تواند تامین كننده عنصر مصلحت باشد اما خواست و علاقمندی طرفین را تامین نمی كند و مصلحت بدون محبت، رضایت لازم برای تشکیل ساختار خانواده را به ارمغان نمی اورد و تنها پس از تشكیل ساختار خانواده است كه دوفرد به تدریج به همدیگر علاقه مند و یا احتمال از یكدیگر متنفر می شوند. این مساله اختصاص به جنس خاصی نداشته و براساس منطقی كه دارد هر كدام از طرفین را شامل می شود ولی به جهتی مسائل فرهنگی و اجتماعی، بیشتر در مورد دختران صدق می كند. [1]بنابراین با این الگو، مشكل می توان ساختاری مستحکم و پایدار و خانواده ای کامیاب را انتظار داشت و انتظارآسیب های خانواده، انتظاری به جا خواهد بود.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

الگوی استقلالی یا فرد گرایی افراطی از دو ویژگی بر خورد داراست؛ نخست، كاهش چشمگیر نقش والدین (خویشاوندان) در انتخاب، ودوم تشكیل ساختار بر پایه عشق رمانتیك كه پیش تر بیان گردید. این الگودربهترین وضعیت ممكن است بتواند عنصر خواست و علاقه طرفین را لحاظ كند، اما نمی تواند عنصر مصلحت را تامین نماید. بدان جهت كه اولا، وقتی علاقه طرفین درگیر شد، قدرت تشخیص كاهش می یابد برطبق قاعده عشق انسان را كورو كر می كند. [2] ثانیا سطح دانش، اگاهی و تجربه افراد در چنین موضوعاتی اندك است. در حالیكه هدف از تشكیل ساختار، فقط یك آغاز عاشقانه نیست بلكه یك تداوم سازگارانه است.

اسلام به عنوان دینی كه آموزه های آن بر پایه عقلا نیت استوار شده است به طور قطع نمی تواند با این الگو موافقت كند زیرا آن چه در این الگو به عنوان عشق مطرح است غالبا عشقی غیر واقع بینانه است و با توجه به زود گذر بودن آن، بی ثباتی ساختار و بنای خانواده را رقم می زند.[3]

تفكر دیگر غالب بر این الگو آنست كه چون فرد روابط خارج از قاعده و ناسالم را تجربه نموده وبه این روابط عادت می نماید وفردی كه اهل اینگونه ارتباطات اعم از حقیقی و مجازی باشد وبه آن عادت نموده باشد زمینه های پیشین خیانت را فراهم می آورد.

الگوی مشاركتی مبتنی بر ایفای نقش والد-فرزند در انتخاب است. در این الگو به گونه ای خاص هر دو گروه نقش دارند. رعایت مصلحت و سنجیدن خیر وشرمساله بیشتر با والدین و البته در تعامل با فرزندان است و رعایت خواست و علاقه طرفین نیز بیشتر با فرزندان می باشد در این الگو هر دو عنصر مصلحت و محبت تامین می شود. والدین مقدمات تصمیم گیری و اطلاعات لازم برای آن را فراهم و فضا را برای فرزندان مشخص تر می سازد تا آنان خود به تصمیم برسند و انتخاب كنند. براساس این الگو هم مصلحت ها توسط والدین در نظر گرفته می شود و فرزندان از تصمیمات شتاب زده و احساسی خود داری می كنند و هم خواست و علاقه فرزندان در نظر گرفته می شود و از تحمیل نظر والدین جلوگیری می شود.

از ظاهر برخی آیات استفاده می شود كه الگوی سوم كه در آن خویشاوندان نقش موثری بر عهده دارند، در مقایسه با الگو های دیگر از اولویت برخورداراست. به رغم این نكته كه دستور استحبابی اسلام به ازدواج، متوجه خود همسران است در خطاب وَ انْكِحُوا الْایامى‏ مِنْكُمْ (نور، 32) به همگان، به ویژه بستگان نزدیك و آشنایان توصیه می كند كه نقش خود را در تزویج افراد بی همسر ایفا كنند

اموزه های دینی به روشنی بر این مطلب دلالت دارند كه انتخاب خود افراد به رسمیت شناخته می شودو درازدواج باید موافقت فرد جلب شود و جز با نظر او ازدواج صورت نگیرد. در واقع این عشق تایید و از حدوث و استمرار آن استقبال شده است ولی به عنوان مبنا و پیش شرط مطرح نگردیده است.

گزینش منطقی، گزینشی خواهد بود كه خرد، رهبری آن را عهده داراست ورایزنی، نقش ایفا می كند و رهنمودهای نزدیكان و كاراگاهان در آن سهیم است تا این گزینش بیش از نادرستی به درستی نزدیكی یابد. زیرا عواطف خویشان و احساسات انی گذرا و تصمیمات شتابزده با هر مقدار پاكی نیت و قناعت كامل هم همگام باشد خیلی زود در دایره تنگی گرفتار خواهد آمد كه گنجایش زندگی آرمانی مشترك را نخواهد داشت.

4-13. جمع بندی سوال اول

هدف از این بحث تبیین ابعاد ساختاری خانواده براساس آموزه های قرآن و در کلامی دیگر چیستی خانواده می باشد که در پاسخ به پرسش کلی «ابعاد ساختاری خانواده در آموزه های قرآنی چگونه ترسیم گردیده است؟» بررسی گردید. همچنین به سوالات جزیی تر «ایا خانواده ومسائل مرتبط به آن درایات قرآنی مطرح وعنوان گردیده است؟طبق برداشت ازایات قرآن، نهاد خانواده طبیعی، فطری یاالهی می باشد؟میزان اهمیت موضوع فوق در آموزه های دینی تا چه اندازه بیان شده است؟چه مبانی نظری ومعیار هایی رابرای تشکیل ساختارخانواده در آموزه های دینی می توان یافت؟ چه توصیه ها و رهنمود هایی از آموزه های دینی برای تشکیل ساختارخانواده و کارآمدی بهتران می توان استنباط نمود؟» که ذیل سوال کلی و مرتبط با آن مطرح شده بود پاسخ داده شد.

منبع نورانی، مبین و حیات بخش قرآن که بیرون اورنده از تاریکی های جهالت به انوارهدایت (مایده، 16) است وپندوموعظه ازجانب رب یگانه راراه درمان مشکلات یا آیها النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَه مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ وَ هُدى وَ رَحْمَه لِلْمُومِنینَ (یونس، 57) بیان می نماید، بهترین منبع هدایت افراد در تمام مراحل زندگی است. علاوه بر بیان مساله خانواده به عنوان نهادی طبیعی وفطری والهی، به زوایای مختلف آن از جمله تشکیل ساختار پرداخته شده است. در نگاهی سیستمی به خانواده ذیل بینش های خاص دینی بهترین صفات ساختاری را می توان اینگونه برشمرد: سنخیت در انسان بودن، تضاد در جنسیت، عدم ازدواج با محارم، لزوم رعایت هنجارها، همسان همسری ذیل مفهوم کفویت، ایمان، پاکدامنی در آشکار وپنهان، تقوا، اخلاق نیکو، شرافت خانوادگی.

در این مقام بعضی سنخیت ها ازقبیل سنخیت درانسان بودن، احصان وکفایت مطمح نظرمی باشد. کفویت نیزدرجنبه های مختلف نمودپیدامی کند. فضایل اخلاقی علاوه براینکه همواره به عنوان صفات پسندیده دراسلام مطرح می باشند، درگفتمان ساختارخانواده مورد تاکید بیشتر قرار می گیرند که می توان از صفات نیک خلقی، پاکدامنی و خداباوری نام برد.

لحاظ نمودن پاره ای معیار ها درابتدا، به عنوان عناصر اولیه، دارای اهمیت ساختاری، ودرادامه به علت نقشی که در قوام و بقای ساختار بنا شده دارند اهمیتی دو چندان می یابند.

شایستگی های فوق در کنار الگو های صحیح تصمیم گیری را می توان در پاسخ به چیستی خانواده بیان داشت.

[1]به همین جهت یكی از مسائل مهم در الگوی ساختاری، نظر خواهی است كه در ادبیات دین با نام «استیمار المراه » از آن یاد شده است. در این گروه ازآموزه ها تصریح شده كه باید از دختر نظر خواهی كرد و بدون رضایت وی، نمی توان او را به ازدواج كسی در آورد. (شیخ صدوق، ج3، 1404) زیرا بدون رضایت دختر امكان ایجاد مودت و رحمت وجود ندارد و بر همین پایه، در روایات از ترویج دختران خردسال (تزویج الصغار) نهی شده است (کافی، ج 5، 1388)

[2] (كافی، ج2، 1388)

[3] 93در صد از ازدواج های عاشقانه در آمریكا با شكست درد ناك روبرو شده و میانگین عمر ازدواج های عاشقانه در فرانسه سه ماه ونیم بوده است (كی نیا، 1360)

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی آن مبتنی برآموزه های قرآن