پایان نامه اصول كلي فعاليت‌هاي مربي زبان‌آموزي

اکتبر 8, 2018 Off By 92
 • در هنگام انجام هرگونه فعاليت با كودكان صحبت كند. كودكان هرچه بيشتر با عناصر زباني مواجه شوند بيشتر بر آنها تسلط مي يابند.
 • كودكان را تشويق كند تا با جمله هاي مناسب و صحيح صحبت كنند و مقصود خود را به طور كامل ادا نمايند.
 • كودكان ساكت و آرام را نيز به صحبت كردن تشويق كند. با توجه، مهرباني و محبت آنها را ياري دهد تا بر كم حرفي خود غلبه كنند.
 • هميشه گفتار و كلماتش صحيح باشند (زندي، 1386).
 •  

   

  دانلود متن کامل از لینک زیر :

  دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

  پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

  مهم ترين شيوه ها و فنون تدريس در امر زبان آموزي عبارتند از:

     در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

    

  1. شيوه رفتاري كامل[1]
  2. شيوه نمايشي
  3. شيوه صامت
  4. شيوه ايفاي نقش[2]
  5. شيوه بحث گروهي (بحث و گفت وگو)
  6. شيوه حفظ و تكرار
  7. شيوه پرسش و پاسخ
  8. شيوه بازي هاي آموزشي
  9. نمايش عروسكي[3]
  10. شيوه قصه گويي
  11. شيوه كتاب خواني
  12. شيوه شعر و سرودخواني