ار تباط بین اختلاف و کارکرد سازمانی

آگوست 12, 2018 Off By 92
پایان نامه  

اختلاف بین افراد و گروه­های سازمانی همون­گونه که یافته های مثبت و منفی واسه خود افراد و گروه­ها به دنبال داره، به احتمال قوی فرایندهای سازمانی رو هم تحت اثر قرار می­بده. اختلافی که حامی اهداف گروه بوده و کارکرد اون رو بهتر کنه اختلاف موثر یا سازنده خونده می­شه. در مقابل، اختلافی که مانع پیشرفت و بهبود کارکرد گروهی باشه ” اختلاف غیر موثر ” یا داغون کننده اسمشه ( کبیری، 1369). تعیین مرز میان اختلاف سازنده و غیر سازنده مشکل و غیر روشنه. هیچ اختلافی رو در هیچ سطحی نمی­توان به عنوان اختلاف مقبول یا نامقبول واسه همه شرایط قبول کرد. اختلافی که واسه یه گروه یافته های سازنده و مثبتی به دنبال داره، چه بسا که واسه گروه دیگه، و یا همون گروه در زمان دیگه، یافته های زیانباری داشته باشه (ایزدی، 1379).

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

رابطه بین اختلاف و عملکرد شغلی

سازمان اگه مقدار بسیار کمی اختلاف داشته باشه، یا هیچ تعارضی در سازمان وجود نداشته باشه، با رکود مواجه می­شه؛ در عین حال اختلاف سازمانی کنترل نشده ممکنه تأثیر جز کارکردی داشته باشه. تحقیقات اخیر روی اختلاف سازمانی اشاره می­کند که، یک مقدار متوسط از اختلاف، برای دست پیدا کردن به سطح مناسبی از عملکرد شغلی لازمه. طبق این رابطه میان اختلاف و عملکرد شغلی شبیه U وارونهه که در شکل 2-1 نشون داده شده. این شکل نشون می­بده که یک سطح پائین از عملکرد شغلی، وقتی میزان اختلاف خیلی پائین یا خیلی بالا باشه رخ می­بده. در مقدار متوسطی از اختلاف سطح مناسبی از عملکرد شغلی هست ( رحیم و بونوما[1]، 2001).

 

رابطه بین سطح اختلاف و پیامد­های سازمانی

وقتی نگاه نسبت به اختلاف به طور مؤثری مدیریت می­شه به راه حل مناسبی منجر می­شه. مدیران باید به خاطر بیاورند که اختلاف خیلی کم می­تونه به عنوان علامت جدی سازمانی یا مشکل گروهی باشه. گاهی اوقات هم اختلاف خیلی بالاست که نتایج در هر دو موقعیت به طور مساوی آسیب­زاست. وقتی اختلاف خیلی پائینه گروه­ها ممکنه به کمبود انگیزش برای تولید بیشتر و تصمیم­گیری با کیفیت­تر بر بخورن. وقتی اختلاف در سازمان خیلی بالا باشه، نگرانی و تشویش کارکنان رو بر می انگیزاند و به میزان پائینی از رضایت شغلی و کاهش بهره ­وری، افزایش جابجایی­ها و کاهش مشورت و ایجاد ریسک در سازمان منجر می­شه.

  1. Rahim & Bonoma