ارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-8- رفتار لرزه ای سیستم های جداساز دوخطی

وقتی جداگر دو خطی باشد، راههای مختلفی برای تعریف مدها وجود دارد. در هر یک از این تعریف ها، مشابه سیستم های خطی، می توان رفتار کلی یک سازه خطی با جداگر دوخطی را بصورت حاصل جمع پاسخهای مدی بیان نمود. اما بر خلاف سیستم های خطی با میرائی کلاسیک، در این حالت معادلات حرکت مدهای مختلف درگیر خواهند بود. چند مورد از تعاریف ممکن است برای شکلهای مدی در حالت جداسازی دوخطی برای تفسیر رفتار و یا تخمین مقادیر حداکثر پاسخ مفید باشند. مجموعه مفیدی از مدهای سیستم در مورد سازه های دوخطی را می توان با استفاده از سختی بعد از تسلیم جداگر تعیین نمود. بنابراین مشابه جداگرهای خطی با میرائی متوسط، مدهای دوخطی نیز نرمال و کلاسیک هستند. این مدها مربوط به حداکثر پاسخها بوده، زیرا به مرحله بعد از تسلیم بستگی دارند، که حداکثر تغییر مکانها و برشها در آن رخ می دهند.در صورتیکه جداگر دوخطی با درجه بالایی غیرخطی باشد، پاسخهای لرزه ای مدهای بالاتر اغلب خیلی بزرگتر از پاسخهایی که در حالت خطی با سختی معادل که در بالا گرفته شد بدست می آید. دوخطی بودن، معمولاً باعث می شود که نیروها و شتابهای مدهای بالاتر بزرگتر باشند و این مسئله بخصوص مقادیر طیف شتاب کف را در محدوده زمان تناوبهایی که مدهای مهم بالاتر در آن قرار می گیرند، افزایش می دهد.

در حالت جداگر دوخطی، انرژي لرزه ای ورودی و سطح انرژی کل سیستم را می توان توسط مدل سازه صلب با جداگر خطی که زمان تناوب موثر TB و ضریب میرائی موثر xB را داراست معین نمود. در صورتیکه سازه به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد بطوریکه شکلهای مد اول برای سختی اولیه و سختی ثانویه جداگر با هم هماهنگی داشته باشند، معمولاً انرژی قابل توجهی در مدهای بالاتر ایجاد خواهد شد و مقادیر نسبتاً کوچک انرژی سازه ای می تواند شتابها و نیروهای مدی نسبتاً بزرگی را سبب شود. انتقال هر جداگر از فاز الاستیک، در حالتیکه مدها برای سختی فاز پلاستیک kb2 تعیین شده باشند، سبب باز توزیع انرژی بین مدها خواهد شد. این موضوع موجب انتقال انرژی از مد پر انرژی اول به مدهای کم انرژی بالاتر می شود.شکل مدی مربوط به حالتی که سختی بعد از تسلیم Kb2 مَد نظر باشد معمولاً خیلی شبیه به شکل مدی آزاد – آزادی است که سختی جداگر صفر در نظر گرفته شود. معمولاً تفسیر رفتار بر حسب مدهای آزاد – آزاد ساده تر از در نظر گرفتن مدها بر اساس kb2 است، چون مدهای آزاد – آزاد متقارن بوده و لازم نیست که برای مقادیر مختلف kb2 شکلهای مدی جدیدی محاسبه نمود. تجزیه رفتار بر حسب شکلهای مدی آزاد – آزاد از این نظر که برش پایه کاملاً توسط مد اول تعیین می شود و همچنین تغییر مکانهای مد اول در سازه یکنواخت بوده، مفید خواهد بود. همچنین، با توجه به نیروهای محرک در مدهای بالاتر، برش پایه با ضرایب مشارکتی مناسبی به مقیاس در می آید.رفتار لرزه ای سازه های جداسازی شده را می توان با روش جمع آوری مدها[1] بصورت مشارکت مدهایی که بطور مناسب تعریف شده اند، تجزیه نمود. در این روش چه از مدهایی که بر اساس سختی kb2 بدست آمده و چه از مدهای آزاد – آزاد می توان استفاده نمود. ]37و8[.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92