اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

  • منحني­ فرمان

منحني فرمان بهره‌برداري، منحني يا دسته منحني­هاي نشان دهنده بهترين وضعيت بهره‌برداري از مخزن در شرايط ويژه از قبل تعيين شده هستند. منحني­هاي فرمان در قالب دستورالعمل­هاي بهره‌برداري ارائه مي‌شوند. دستورالعمل­هاي بهره‌برداري به مجموعه توصيه­ها و دستورالعمل­هايي اطلاق مي‌شود كه نحوه بهره‌برداري از سد را براي افراد مسئول مشخص مي­سازند، درحالي‌كه منحني­هاي فرمان يك چهارچوب پيش‌بيني شده هستند كه نحوه بهره‌برداري از مخزن را مشخص و در حقيقت سياست كلي استفاده از مخزن را بر اساس روش­هاي علمي بيان مي­نمايند (نشریه 272).

در گذشته منحني­هاي فرمان بيشتر از آنكه صرفاً به محاسبات متكي باشند به تجربه طراحان بستگي داشته و عمدتاً با استفاده از موارد مشابه صورت مي­پذيرفت. ولي امروزه با دسترسي به بسته‌هاي نرم افزاري پيشرفته (مدل­هاي بهينه‌سازي، شبيه‌سازي و روش­هاي احتمالات) مي­توان بر اساس تحليل‌هاي پياپي و در تحت شرايط بحراني و با توجه به نيازهاي پروژه، منحني­هاي فرمان را در شرايط پيچيده‌تري مورد بررسي قرار داد و منحني فرمان را طراحي كرد.

به طور كلي تهيه منحني فرمان براي مخازن تك منظوره ساده‌تر است و با توجه به داده­هاي ورودي و ظرفيت مخزن و ميزان نيازها مي­توان منحني فرمان بهينه را تهيه نمود. بديهي است در سدهاي چندمنظوره، از آنجاكه تأمين نيازهاي مختلف معمولاً با يكديگر در تضادند، مسئله پيچيده‌تر است. به عنوان مثال مي­توان تأمين نيازهاي كشاورزي و كنترل سيلاب را ذكر نمود. سياست كنترل سيلاب ايجاب مي­كند كه مخزن براي فصول سيلابي خالي نگه‌داشته شود تا امكان كاهش سيلاب خروجي موجود باشد. درحالي‌كه براي تأمين نيازهاي كشاورزي ضرورت دارد كه مخزن حتي الامكان پر نگه داشته شود تا نيازهاي مربوطه تأمين گردد. در اين‌گونه موارد با استفاده از روش­هاي محاسباتي مي­توان بهترين تراز سطح درياچه را كه براي هر دو منظور مناسب باشد تعيين نمود (Mays. et al, 1992).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92