آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

4-1 مقدمه

تحقیقات متنوعی در زمینه‌ی کاربرد FRP به روش NSM برای مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن‌مسلح انجام شده است که اغلب آنها آزمایشگاهی بوده و تحقیقات عددی انجام شده در این زمینه محدود می‌باشد. تحقیق حاضر مدل‌سازی عددی تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش با GFRP و به روش NSM می‌باشد. پارامترهای متغیر این مدل‌سازی، فاصله‌ی بین میله‌ی GFRP، قطر و زاویه‌‌ی میله‌ی GFRP با محور طولی تیر بتن‌مسلح می‌باشد تا آرایش بهینه‌ی نصب میلگردGFRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن‌مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح ارزیابی شود. برای اینکه صحت مدل‌سازی مشخص گردد، لازم بود تا مدل‌سازی بر روی کارهای آزمایشگاهی که نتایج آنها منتشر شده، انجام و نتایج مدل‌سازی عددی با نتایج واقعی مقایسه شود. هدف این بود که از نتایج آزمایش انجام شده توسط نگارنده‌ی پایان‌نامه که در فصل 3 آورده شده است، برای صحت‌سنجی مدل‌سازی عددی استفاده شود. ولی با توجه به محدودیت امکانات و ابزار موجود و نیز محدود بودن نتایج بدست آمده، از نتایج آزمایشی که راج و سورومی[1] (20) انجام دادند، استفاده شد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92